Het kabinet zal met een speciaal gebaar zijn waardering uitspreken voor Dutchbat III-veteranen die betrokken waren bij de val van Srebrenica in 1995. Ook ontvangen ze een symbolisch bedrag van 5.000 euro (belastingvrij), meldt minister Ank Bijleveld (Defensie) woensdag.

Daarmee reageert de minister op het advies van de commissie-Borstlap, die onderzoek naar Dutchbat III heeft gedaan. De commissie adviseerde de Nederlandse regering en het ministerie van Defensie in december onder meer een gebaar te maken.

Dutchbat III moest de enclave Srebrenica beschermen, maar werd overlopen door Bosnisch-Servische eenheden. Na de val van de enclave werden ongeveer achtduizend jongens en mannen (Bosnische moslims) vermoord door de Bosnische Serviërs.

Er komt een "duidelijke verklaring die tegemoetkomt aan het ervaren gebrek aan erkenning en waardering". In een interview met De Telegraaf zegt de minister dat de veteranen eerherstel moeten krijgen op een soort reünie. Daar zou de premier dan de verklaring van waardering en erkenning ten overstaan van de veteranen moeten uitspreken.

De veteranen krijgen de 5.000 euro niet alleen als blijk van waardering, maar ook als erkenning voor de moeilijke werkomstandigheden waar ze als Dutchbatters mee te maken kregen en de periode daarna waarin ze "onterecht en jarenlang veel kritiek en negatieve media-aandacht over zich heen kregen".

Veel veteranen hebben problemen door uitzending

De commissie-Borstlap meldde dat veel veteranen van Dutchbat III nog last hebben van de uitzending naar het voormalige Joegoslavië. Zo'n 20 tot 30 procent van hen ondervindt nog hinder en heeft zorg nodig.

Bijleveld laat ook weten dat ze ervoor gaat zorgen dat veteranen kunnen terugkeren naar Srebrenica. Deze reizen vinden volgend jaar in kleine groepen plaats. Verder ontvangen ze binnenkort een brief van het ministerie waarin professionele hulp wordt aangeboden.