Het overgrote deel van de Tweede Kamer stemt in met de verlenging van de avondklok tot 3 maart. Wel willen de partijen een duidelijk perspectief op hoe de maatregel weer afgeschaft kan worden.

De coalitie (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) kreeg steun van oppositiepartijen SP, GroenLinks en PvdA.

De partijen vinden de avondklok geen prettige maatregel, maar zien simpelweg geen alternatief waarmee het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus en het aantal ziekenhuisopnames verminderd kunnen worden. Op 23 februari wordt de effectiviteit van de avondklok opnieuw getoetst. De criteria voor de afschaffing van de maatregel zijn alleen nog niet duidelijk.

"Wanneer is er een zodanige gunstige ontwikkeling dat er een einde aan wordt gemaakt?", wilde D66-Kamerlid Maarten Groothuizen weten. Maar demissionair premier Mark Rutte kon daar geen duidelijk antwoord op geven.

Er wordt getwijfeld aan de werking van een avondklok. Het is met name onduidelijk of de maatregel op de korte termijn het aantal nieuwe besmettingen kan verminderen. Voor PVV-leider Geert Wilders is dat een van de belangrijkste argumenten om tegen de verlenging te stemmen. Ook Partij voor de Dieren, SGP en DENK hebben bedenkingen.

Volgens Rutte hebben de avondklok en het advies dat je maximaal één bezoeker per dag ontvangt wel degelijk een zichtbaar effect. Volgens de premier is het aantal contacten afgenomen en is inmiddels een daling van de ziekenhuiscijfers ingezet.