De Tweede Kamer gaat definitief verhuizen naar een ander onderkomen, zodat het complex aan het Binnenhof kan worden gerenoveerd. Een ruime meerderheid stemde donderdag voor een verhuizing later dit jaar.

Komende zomer verkassen de Kamerleden en de andere gebruikers van het Tweede Kamergebouw naar het oude ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. De renovatie gaat, als alles volgens planning verloopt, ruim vijf jaar duren.

De verbouwing was afgelopen jaren onderwerp van felle discussie. Het gebouw aan de Bezuidenhoutseweg is fors verbouwd om als tijdelijk parlementsgebouw te kunnen dienen. Die operatie kostte 160 miljoen euro.

Meerdere onderzoeken naar kosten verbouwing

Het bestuur van de Tweede Kamer, onder leiding van voorzitter Khadija Arib, en het Rijksvastgoedbedrijf, dat de verbouwing uitvoert namens staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken), stonden sinds de zomer tegenover elkaar.

Volgens Arib kan het project in fases worden uitgevoerd. Uit een onderzoek van BBC Bouwmanagement, in opdracht van de Tweede Kamer, kwam vorige maand naar voren dat stap voor stap verbouwen 90 miljoen euro goedkoper is dan een grootscheepse renovatie.

Een ander rapport, ook in opdracht van de Kamer, geeft echter aan dat de verbouwing op die manier 36 procent duurder zal uitpakken en waarschijnlijk twaalf jaar zal duren. Volgens Knops is in het onderzoek van BBC Bouwmanagement niet met alle aspecten rekening gehouden, zoals de kosten die al gemaakt zijn. "Met dit in het achterhoofd ziet het kabinet dan ook geen aanleiding om de politieke opdracht van 2016 te herzien", schreef Knops in een Kamerbrief.