Het kabinet komt waarschijnlijk volgende week opnieuw bijeen voor een extra ministerraad over het kritische rapport van de parlementaire commissie die de toeslagenaffaire heeft onderzocht. Dat heeft premier Mark Rutte vrijdag gezegd tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

De Kamercommissie concludeerde dat zowel topambtenaren als verantwoordelijke ministers en staatssecretarissen in de affaire rond de kinderopvangtoeslag grote fouten hebben gemaakt. De gedupeerde ouders, die ten onrechte van fraude zijn beschuldigd en keihard zijn aangepakt, is daardoor "groot onrecht" aangedaan.

De meest betrokken bewindspersonen kwamen al twee keer bijeen in het Catshuis om de gevolgen van het rapport te bespreken. Daarbij werd besloten dat alle ouders die slachtoffer zijn geworden van de uit de hand gelopen jacht op fraudeurs snel een tegemoetkoming van 30.000 euro krijgen.

De kwestie stond vrijdag bij de eerste reguliere ministerraad van 2021 opnieuw op de agenda. Net als afgelopen zondag in het Catshuis stond daarbij volgens Rutte centraal hoe in de toekomst voorkomen kan worden dat burgers op zo'n manier door de overheid worden behandeld.

Officiële reactie van kabinet op rapport

Volgende week hoopt de premier de officiële kabinetsreactie op het toeslagenrapport af te ronden. Hij schat in dat de leden van het kabinet daarvoor nog een keer bijeen moeten komen. Het doel is "een overtuigend antwoord" op de vele knelpunten in het toeslagenstelsel waar de commissie op wijst.

Over de eventuele politieke gevolgen is volgens de premier tot nu toe niet gesproken. Hij weet niet of dat volgende week wel gaat gebeuren. "Ik kan me voorstellen dat ook dat natuurlijk een keer aan de orde komt. Maar op welk moment en in welke vorm, daar kan ik nu nog niets over voorspellen."

Commissie: 'Kinderopvangtoeslag is uitgevoerd als massaproces'
123
Commissie: 'Kinderopvangtoeslag is uitgevoerd als massaproces'