Het kabinet heeft excuses gemaakt voor de oude Transgenderwet, die van 1985 tot 2014 van kracht was in Nederland, schrijven ministers Sander Dekker (Rechtsbescherming) en Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Ook komt het kabinet met een financiële tegemoetkoming van 5.000 euro voor mensen die een transitie ondergingen toen de wet gold.

Transgender personen die de geslachtsregistratie in hun geboortecertificaat wilden aanpassen, moesten sinds 1985 daarvoor eerst een fysieke transitie en onomkeerbare sterilisatie ondergaan. Pas in 2014 werden deze eisen geschrapt.

Het Transgendercollectief spande in 2019 een zaak aan tegen de Staat. Volgens de organisatie was de wet in strijd met artikel 3 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Uitvoering ervan zou zowel materiële als immateriële schade veroorzaakt hebben.

Het kabinet onderschrijft die redenering. "De oude wet kon transgender personen voor een harde, bijna onmogelijke keuze stellen", schrijven Dekker en Van Engelshoven. "Zo’n inbreuk op de lichamelijke integriteit kunnen we ons vandaag de dag eigenlijk niet meer voorstellen".

'Wet stond symbool voor maatschappelijke afwijzing'

"De indringende persoonlijke verhalen laten zien dat deze wetgeving een enorme impact heeft voor transgender personen. Zo bleek de wet voor velen een symbool van maatschappelijke afwijzing en zijn dromen verloren gegaan als gevolg van de onomkeerbare sterilisatie. Dit heeft groot leed met zich meegebracht", aldus Van Engelshoven.

Namens het kabinet hebben de ministers nu "erkenning en excuses overgebracht voor het leed dat de in de Transgenderwet gestelde voorwaarden hebben veroorzaakt".

De transgender personen die het betreft komen in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming van 5.000 euro. Die regeling wordt tussen nu en de zomer van 2021 verder uitgewerkt.

Een woordvoerder van Van Engelshoven laat weten dat ongeveer tweeduizend mensen voor de tegemoetkoming in aanmerking komen.