Een wetsvoorstel om de Eerste Kamer het terugzendrecht te geven, waarmee zij wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer zijn goedgekeurd kunnen aanpassen en 'terugsturen', is aangenomen. De wetswijziging zou beide Kamers beter laten samenwerken.

Momenteel kan de Eerste Kamer een wetsvoorstel alleen afkeuren of aannemen, als dit voorstel door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Omdat het om een wijziging van de grondwet gaat, moeten beide Kamers nog tweemaal over de kwestie stemmen voordat de aanpassing in werking treedt. Doordat ten minste één parlementaire verkiezing tussendoor gehouden wordt, duurt het naar verwachting enige tijd voor dit proces is afgerond.

De wetswijziging werd eerder aangeraden door de commissie-Remkes, die onderzocht hoe de Eerste Kamer effectiever een wetsvoorstel kon verbeteren. Diverse fracties hebben zich al achter de wetswijziging geschaard, mede doordat het in de toekomst "vertraging kan voorkomen".