Nertsenfokkerijen zouden vóór januari al hun dieren moeten doden en de huiden moeten verkopen, zo blijkt uit een woensdagavond gepubliceerd advies van het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z). Het kabinet neemt het advies over en vermoedt dat dan bij eventuele overgebleven bedrijven ook het overgrote deel van de nertsen geruimd kan zijn.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) zegt daarnaast dat er een stoppersregeling komt die nertsenfokkerijen de helpende hand moet reiken.

Eerder deze woensdag werd duidelijk dat een meerderheid in de Tweede Kamer nog vóór de Kerst een stop op de nertsenhouderij wil. Aanvankelijk zou de nertsenfokkerij in 2024 aan banden worden gelegd, maar dat werd vanwege de vele coronabesmettingen bij nertsen al teruggebracht tot maart volgend jaar.

De roep om een nog snellere stop op nertsenfokkerijen volgt na berichten vanuit Denemarken. Daar is het coronavirus gemuteerd nadat het in aanraking kwam met de dieren. Inwoners werden daardoor met een nieuwe variant van het virus opgenomen in het ziekenhuis.

GroenLinks deed mede daarom een voorstel om eind november al een verbod van kracht te laten gaan, door gebruik te maken van de Wet publieke gezondheid. Het voorstel kon rekenen op steun van de PVV, SP, PvdA en Partij voor de Dieren. Ook de D66 schaart zich achter een eerdere stop, maar spreekt tegelijkertijd de vrees uit dat een abrupte stop voor "chaos" gaat zorgen.

Denemarken wil alle nertsen preventief vergassen

In Denemarken wordt gewerkt aan een spoedwet die het mogelijk maakt om alle nertsen te vergassen. "We willen geen Deense toestanden", reageerde D66-Kamerlid Tjeerd de Groot.

Bij ruim de helft van de nertsenfokkerijen in Nederland is het coronavirus vastgesteld. Die bedrijven zijn allemaal preventief geruimd, omdat de dieren ook mensen kunnen aansteken. Op de boerderijen waar geen besmettingen zijn gevonden, worden momenteel de dieren die dit voorjaar geboren zijn gedood en gevild.

Volgens Schouten blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dat er niet opzettelijk nertsen besmet zijn met het coronavirus. Kamerlid De Groot had aangedrongen op het onderzoek, gezien het aantal besmettingen onder nertsenfokkerijen bleef oplopen. Het onderzoek is inmiddels afgesloten.

Verbetering: In een eerdere versie schreven we dat het kabinet verwacht dat alle nertsen eind december gedood zijn. Dit is echter een streefdatum. De regeling moet er in ieder geval voor zorgen dat alle fokkerijen gestopt zijn voordat het nieuwe fokseizoen start.