Het is volgens premier Mark Rutte nog moeilijk te zeggen of de aangescherpte coronamaatregelen effect hebben op het aantal positief geteste personen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt vrijdag ruim 11.000 positieve coronatests, achthonderd meer ten opzichte van donderdag. Volgens premier Rutte zitten in het cijfer van vrijdag ook oude meldingen.

De minister-president merkt wel voorzichtig op dat het erop lijkt dat het aantal positief geteste personen constant is. Conclusies trekken of strengere maatregelen nodig zijn, zijn op dit moment niet te maken. "We zullen de komende dagen moeten afwachten."

De afgelopen week hadden de GGD's meermaals te maken met storingen die zorgden voor vertekende besmettingscijfers. Dat is voor het kabinet geen reden om de cijfers niet serieus te nemen. "Het is goed verklaarbaar waar het fout is gegaan", aldus de premier, die eraan toevoegde dat niet alleen naar het aantal positieve tests wordt gekeken, maar ook naar ziekenhuisopnames. "Die laten een situatie zien waar een dag of twee geen sterke stijging is."

Het kabinet zal de komende dagen alle data die beschikbaar is naast elkaar leggen en dinsdag bekendmaken of aanvullende maatregelen nodig zijn. Met spanning zal worden afgewacht of de afvlakking van de cijfers doorzet en of de huidige maatregelen voldoende zijn om de tweede golf plat te slaan. "We zullen de komende dagen bestuderen of die bocht gemaakt kan worden."