Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt dinsdag een motie van GroenLinks voor het afschaffen van het bindend studieadvies (bsa). Dit advies krijgen studenten in het hoger onderwijs en op de universiteit aan het einde van het eerste studiejaar waardoor zij mogelijk moeten stoppen met de studie. Volgens de Tweede Kamer moet daar een niet-bindend advies voor in de plaats komen.

Instellingen hanteren verschillende voorwaarden waar de student aan moet voldoen, zoals een minimum aan studiepunten in het eerste studiejaar. Volgens Lisa Westerveld (GroenLinks), initiatiefnemer van de motie, doet dit soort voorwaarden afbreuk aan de eigen verantwoordelijkheid van de student.

Ook zou het studenten belemmeren om bestuursactiviteiten of vrijwilligerswerk te doen. Bovendien volgen veel afgewezen studenten na een negatief bsa dezelfde opleiding, maar dan aan een andere instelling.

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) staat welwillend tegenover het plan om het bsa af te schaffen. Eerder zei ze dat instellingen door het bsa studenten in feite "aan het rondpompen" waren. "Dat was dus niet hoe het bedoeld was."

Vanwege de coronacrisis was het bsa vorig jaar opgeschort. Studenten die vanwege de coronacrisis vertraging opliepen kunnen ook dit studiejaar gebruiken om aan de voorwaarden te voldoen.