Het derde steunpakket voor bedrijven die last van de coronacrisis hebben, krijgt zoals verwacht ruime steun in de Tweede Kamer. Partijen vragen zich wel af of de maatregelen voldoende zijn als een tweede golf ertoe leidt dat de economie weer deels tot stilstand komt, terwijl de staatssteun juist afneemt.

"We staan aan de vooravond van een tweede klap voor de arbeidsmarkt. We moeten dan niet spreken over het afbouwen van steunmaatregelen, maar over het opbouwen ervan", zei SP-Kamerlid Bart van Kent donderdag.

"Als we terug moeten naar een lockdown, God verhoede, dan passen we het pakket aan", zei Steven van Weyenberg (D66).

"Hoe snel kan worden opgeschaald en hoe snel kunnen percentages indien nodig worden aangepast?", vroeg CDA-Kamerlid Hilde Palland zich af.

Het aantal positieve coronatests steeg in de afgelopen 24 uur met 2.552. Ook zijn 25 nieuwe ziekenhuisopnames en 16 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd.

Hulp wordt steeds minder

Het derde steunpakket loopt van 1 oktober tot 1 juli volgend jaar. Gaandeweg wordt de steun iets teruggeschroefd.

De loonsubsidie (NOW), het grootste deel uit het pakket, vergoedt bijvoorbeeld tot 90 procent van het salaris. Ondernemers komen hiervoor in aanmerking als zij minimaal 20 procent omzetverlies lijden.

Vanaf januari wordt de salarisvergoeding in stappen teruggebracht tot maximaal 60 procent, terwijl de drempel om er gebruik van te maken wordt verhoogd naar minimaal 30 procent omzetverlies.

'De overheid kan niet alles oplossen'

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken), die samen met collega-ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Wopke Hoekstra (Financiën) de hulppakketten ontwierp, vindt de afbouw te verdedigen.

Ondernemers moeten zich op den duur aanpassen aan de veranderende realiteit, vinden de bewindslieden. "De overheid kan niet alles oplossen", zei Wiebes.

De schade van een tweede lockdown zou volgens Hoekstra "echt desastreus zijn voor de economie en voor de overheidsfinanciën". Als het uiteindelijk echt slechter gaat met het virus, dan valt er wat Hoekstra betreft wel te praten over extra maatregelen.

Langere looptijd voor terugbetalen belastinguitstel

De SGP dreigde tegen het gehele pakket te stemmen als er niets wordt gedaan aan de looptijd om uitgestelde belasting terug te betalen. Nu moeten ondernemers die vanaf januari binnen twee jaar terugbetalen. De SGP wil die periode verlengen naar vier jaar.

Hoekstra noemde het een "logische en verstandige suggestie" om bedrijven langer uitstel te geven, al vindt hij vier jaar wel wat gortig.

Kabinet luisterde naar wensen PvdA en GroenLinks

Tijdens het debat werd duidelijk dat er is geluisterd naar de wensen van enkele oppositiepartijen. PvdA-leider Lodewijk Asscher eiste een werkgarantie voor werknemers die ontslagen worden vanwege de coronacrisis, zodat zij hun inkomen behouden in de zoektocht naar ander werk.

Het kabinet had al een pakket aan maatregelen van 1,4 miljard euro aangekondigd, vooral bedoeld om mensen te begeleiden naar ander werk.

Werkgevers die gebruikmaken van overheidssteun moeten zich hier verplicht voor gaan inspannen, vindt Asscher.

Koolmees wil dit opnemen in de voorwaarden voor loonsubsidie, maar wilde niet zo ver gaan werkgevers te beboeten als zij de afspraak niet naleven. De bewindsman vreest dat bedrijven dan alleen maar verder in de problemen komen of huiverig worden om steun aan te vragen.

GroenLinks kreeg de toezegging dat er wordt gekeken naar de positie van kwetsbare jongeren onder de 27 jaar. Zij hebben vanwege hun leeftijd te maken met strengere bijstandsregels, zoals een wachttijd van vier weken.

Die wachttijd moet worden geschrapt, net als het verbod op bijverdiensten tijdens een uitkering, vindt de oppositiepartij. Een meerderheid van de Kamer is het daarmee eens.