Het moet raar lopen als het kabinet onvoldoende steun heeft voor het derde steunpakket voor bedrijven dat eind augustus werd gepresenteerd. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het maatregelenpakket van 11 miljard euro, maar woensdag bezochten ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Wopke Hoekstra (Financiën) oppositiepartijen om de wensen aan te horen.

Koolmees en Hoekstra waren vooral in de gangen van GroenLinks en de PvdA te vinden. Zij hadden daar "een goed gesprek". Dat kan worden vertaald als dat de partijen het wel eens worden.

Tot nu toe werden de eerste twee steunpakketten unaniem door de Kamer gesteund. Het kabinet hoopt opnieuw op zo'n breed draagvlak.

Het was voor Koolmees en Hoekstra belangrijk of de wensen vanuit de oppositie op korte termijn uitvoerbaar zijn, per 1 oktober gaat het derde steunpakket namelijk al in.

Ook zullen de bedragen niet al te veel verschillen van het financiële plaatje dat nu op tafel ligt. "Het ligt voor de hand dat we dit pakket grosso modo in stand houden", zei Hoekstra.

Klaver wil hulp voor jongeren, kritiek op zzp-maatregel blijft

GroenLinks-leider Jesse Klaver vroeg om extra aandacht voor jongeren in de vorm van soepelere bijstandsregels. Voor mensen tot 27 jaar geldt bijvoorbeeld een wachttijd van vier weken bij de aanvraag van een bijstandsuitkering. Klaver noemt dat "oneerlijk". Ook moeten mensen in de bijstand kunnen bijverdienen zonder gekort te worden op hun uitkering, een oude wens van GroenLinks.

Klaver zei dat hij "optimistisch" uit het gesprek met de kabinetsleden was gekomen, al zijn niet alle wensen ingewilligd. Zo worden zelfstandigen in het derde steunpakket nog iets verder gekort op hun crisisuitkering.

De GroenLinks-leider zei het bij de vorige versobering al "jammer" te vinden dat het kabinet de subsidiekraan iets verder dichtdraait, maar verwachtte woensdag niet dat het kabinet op dit punt de oppositie tegemoetkomt.

"Ik ben nog steeds kritisch over het zzp-plan van het kabinet, maar de verschillen tussen kabinet en coalitie en tussen ons zijn wel heel erg groot", aldus Klaver.

Voor PvdA is werkgarantie 'essentieel'

PvdA-leider Lodewijk Asscher noemde een zogenoemde werkgarantie "essentieel" om het derde pakket te steunen.

Hij wil dat bedrijven met staatssteun, zo'n 40 procent van alle mkb-bedrijven, garanderen dat werknemers een vorm van werk behouden. Ook als een baan ophoudt te bestaan, dan moet een omscholingstraject volgen, zonder inkomensverlies.

"Een werknemer moet de garantie hebben dat hij niet naar een uitkeringsloket wordt gestuurd", zei Asscher. Ook dit punt wordt waarschijnlijk opgenomen in het pakket, aangezien Koolmees liet weten dat het begeleiden van de ene baan naar de andere ook het kabinetsdoel is.

Drie reddingsboeien blijven intact

De drie grootste reddingsboeien worden in het derde steunpakket dat loopt van oktober tot en met juni allemaal verlengd, maar de meeste hulp wordt wel soberder.

Het kabinet is van mening dat bedrijven zich op den duur moeten aanpassen aan de crisis. De maximale loonsubsidie (NOW-regeling) wordt bijvoorbeeld teruggeschroefd, terwijl de drempel voordat bedrijven er gebruik van mogen maken juist hoger wordt.

Ook de bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Tozo) wordt verder uitgekleed. In het eerste pakket konden alle zzp'ers die door de coronacrisis waren getroffen, gebruikmaken van de regeling. In het tweede pakket werd het partnerinkomen meegeteld en in het derde pakket komt daar eventueel vermogen nog bij. Uiteindelijk kunnen daardoor steeds minder zzp'ers een steeds lagere uitkering aanvragen.

De tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) stijgt juist. Nu kunnen ondernemers maximaal 50.000 euro terugvragen bij de overheid, dat wordt in stappen verhoogd naar 90.000 euro