De deal over de opvang van honderd mensen uit het afgebrande kamp Moria is donderdag in de Tweede Kamer met gemengde reacties ontvangen. Volgens de linkse oppositiepartijen gaat de deal niet ver genoeg, terwijl de PVV juist vindt dat het kabinet is gezwicht. Van de coalitiepartijen is met name de VVD erg content, terwijl D66 en ChristenUnie niet enthousiast zijn. "We staan niet te juichen", aldus Joël Voordewind (CU).

Eerder op de dag bereikten VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een akkoord over de acute opvang van honderd migranten uit het afgebrande opvangkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. De partijen spraken onder meer af dat Nederland bereid is vijftig alleenstaande kinderen onder de veertien jaar en vijftig "kwetsbare" mensen over te nemen van de Grieken.

De stap is een kleine breuk met het kabinetsbeleid dat er tot aan donderdagmiddag op gericht was om geen enkele asielzoeker op te nemen. De kwestie is al langer een splijtzwam in de coalitie waar VVD en CDA tegenover D66 en ChristenUnie staan.

Dat Nederland de stap zet de Grieken nu wel te helpen, zien D66 en ChristenUnie als een begin. "Het is een stapje vooruit, maar zeker geen reuzenstap", aldus D66. ChristenUnie: "Natuurlijk hadden we meer gewild."

Opnieuw brand in overbevolkt migrantenkamp Moria
54
Opnieuw brand in overbevolkt migrantenkamp Moria

Oppositie fel op deal: 'Koehandel met vluchtelingen'

De twee partijen kregen forse kritiek van onder meer SP, GroenLinks, PvdA en DENK.

Toen het debat eerder op de dag vanwege het spoedoverleg van de coalitie met een paar uur werd uitgesteld, had Kamerlid Attje Kuiken de hoop dat er een "groots gebaar" zou komen. "Het werd een uitruil van de ene groep kwetsbare vluchtelingen voor de andere groep kwetsbare vluchtelingen", aldus Kuiken.

Het grootste bezwaar van de linkse partijen richt zich erop dat er weliswaar honderd kwetsbare asielzoekers worden opgehaald, maar dat dat aantal wordt afgetrokken van de al verplichte vijfhonderd kwetsbare vluchtelingen die Nederland volgend jaar opneemt.

SP'er Jasper van Dijk sprak van "koehandel met vluchtelingen". Bram van Ojik (GroenLinks) sprak zijn begrip ervoor uit dat regeringspartijen compromissen moeten sluiten, maar vroeg zich wel af wat CU en D66 hebben binnengehaald. "Wat is de deal? Honderd mensen wel helpen, en honderd andere mensen niet?"

Ook DENK is niet te spreken over de deal. Het is de coalitie volgens Farid Azarkan niet te doen om de vluchtelingen. "Het gaat om het redden van het imago van de ChristenUnie, D66 en CDA."

Dat D66 en de ChristenUnie de opvang hebben moeten aftrekken van het VN-quotum zit de twee coalitiepartijen ook niet lekker. "Dat vind ik ook pijnlijk", zei Maarten Groothuizen (D66).

Voordewind bestreed de opvatting dat er niets gedaan wordt voor vluchtelingen. Dat het kabinet nu de stap zet om wel migranten uit de overvolle Griekse kampen op te nemen ziet hij als een belangrijke ontwikkeling. Of de honderd migranten nu ten koste gaan van de VN-vluchtelingen ziet hij niet als een uitruil. "Het maakt niet uit of je ze haalt uit de hel van Libanon of Lesbos."

VVD tevreden met akkoord: 'Had complimenten verwacht van de PVV'

CDA en VVD zijn meer te spreken over het akkoord. Volgens VVD-Kamerlid Bente Becker heeft de brand gezorgd voor een unieke situatie waar een meerderheid van de Kamer een gebaar heeft willen maken. Het opnemen van de migranten is wat haar betreft eenmalig en beperkt in omvang. Ze is blij dat als onderdeel van de deal is afgesproken om tegelijkertijd ook de asielprocedure in te korten, overlastgevers met een verblijfsstatus sneller uit te zetten en de straf op mensensmokkel te verhogen.

Ze wijst erop dat het niet zo is dat het kabinet niets heeft gedaan. Zo heeft Nederland de Grieken financieel ondersteund. Dat de kampen op de Griekse eilanden overvol zijn geraakt is volgens haar te wijten aan de Grieken zelf die geen werkend asielsysteem hebben weten op te zetten.

Oppositiepartij PVV heeft er geen goed woord voor over. Kamerlid Emiel van Dijk vindt dat de VVD opnieuw terugkomt van een asielstandpunt. "De staatssecretaris zei gister nog niemand op te halen." Ook vindt hij dat de VVD is gezwicht voor de migranten en met het opnemen van honderd mensen uit de opvangkampen in Griekenland de eigen Turkije-deal ondermijnt.

De PVV'er wees de VVD erop dat de Turkije-deal erop gericht is dat de Europese Unie vluchtelingen zou opnemen uit Turkije. Migranten die alsnog de overtocht naar het Europese vasteland zouden wagen, zouden worden teruggestuurd. "Met het opnemen van juist deze groep migranten, schendt de VVD de regels van de Turkije-deal."

VVD'er Becker ging niet inhoudelijk in op het verwijt en zei juist gedacht te hebben dat de PVV positiever zou reageren op de deal met als onderdeel dat de asielregels verscherpt worden.

Dat de VVD complimenten voor de deal had verwacht van de PVV sterkt in ieder geval Azarkan in de opvatting dat D66 en ChristenUnie zichzelf tekort hebben gedaan. "Waarom zou de VVD anders complimenten verwachten van de PVV?"