De milieueffectrapportage van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur), onderdeel van de Luchtvaartnota, is niet duidelijk genoeg. Dat schrijft De Commissie voor de milieueffectrapportage maandag in een advies. Er zou niet duidelijk vermeld zijn wat de gevolgen van de luchtvaartplannen op het milieu zijn.

Minister Van Nieuwenhuizen presenteerde de milieueffectrapportage (MER) medio mei. Volgens de commissie past het rapport niet bij de nota, ook al maakt het daar onderdeel van.

De minister kondigde in de Luchtvaartnota het plan aan om de Nederlandse luchtvaart met 1,5 procent te vergroten. Het opstellen van een MER is verplicht. In zo'n rapport staat welke effecten de plannen op het milieu zouden kunnen hebben.

De commissie concludeerde in het advies dat er nog "bruikbare milieu-informatie om concrete doelen of maatregelen te onderbouwen" mist. Volgens de Commissie voor de milieueffectenrapportage heeft de minister tevens geen concrete doelen en maatregelen genoemd.

De doelen die de minister heeft gesteld moeten volgens de commissie "concreet" worden gemaakt. "Zo moeten de nieuwe milieugrenzen worden gedefinieerd waaraan luchthavens worden gehouden. Daarvoor moet bijvoorbeeld worden onderzocht welke ontwikkeling nog mogelijk is zonder schade aan de natuur en in hoeverre de neveneffecten van de inzet van synthetische en biobrandstof vermijdbaar of aanvaardbaar zijn", aldus de commissie in haar advies.