Minister Carola Schouten (Landbouw) zet haar plannen om het toevoegen van eiwit in veevoer per september te verbieden door, bleek donderdag laat tijdens een debat in de Tweede Kamer. Boeren gruwen van deze extra bemoeienis vanuit Den Haag. Uit protest gingen zij donderdagavond met hun trekkers naar het Binnenhof.

"Ik ben gehouden tot het realiseren van de woningen en de wegenbouwprojecten", antwoordde Schouten op kritische vragen over de veevoermaatregel vanuit de Kamer. De SGP en PVV probeerden de veevoermaatregel met verschillende moties van tafel te krijgen, maar Schouten zag hier niets in. De Kamer stemde later op de avond tegen deze moties.

De bewindsvrouw heeft de afgelopen weken onderhandeld met de sector om samen tot een uitkomst te komen, maar dat is mislukt.

Schouten wil het begrenzen van eiwittoevoer vanuit Den Haag reguleren. Voor het kabinet is de juridische houdbaarheid essentieel, anders dreigt weer een afgang bij de rechter en beginnen de stikstofproblemen weer van voor af aan. "Ik heb er niets aan als ik een maatregel invoer waarmee uiteindelijk geen vergunning meer wordt afgegeven", aldus Schouten.

Boeren protesteerden donderdag op het Binnenhof tegen de maatregel (Pro Shots).

Voorstellen van de boeren te vrijblijvend

De voorstellen van de sector geven volgens Schouten onvoldoende garanties en er kleven te veel risico's aan bij de uitvoering. Daardoor ontstaat er ook geen ruimte om te kunnen bouwen.

VVD en CDA vroegen Schouten om de plannen van de boeren door te laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Die motie werd later wel aangenomen.

Als daaruit blijkt dat met de ideeën van de landbouwsector, al dan niet in combinatie met de maatregel van Schouten, de benodigde 'stikstofwinst' wordt behaald, is het eenzijdige veevoerplan van de minister overbodig.

Maar Schouten zag ook dat niet zitten. Er is namelijk niet veel tijd voor extra adviezen en doorrekeningen. Het voorstel van de boeren had namelijk afgelopen 1 juli al in moeten gaan.

"Als het PBL niet op tijd kan leveren, dan zie ik het als een onbegaanbare weg", zei Schouten. Boeren moeten zich hoe dan ook realiseren dat de veevoermaatregel per 1 september kan ingaan, ongeacht of de Kamer het voorstel van de VVD en het CDA steunt, waarschuwde de bewindsvrouw.

De motie van de VVD en CDA kreeg in de nacht van donderdag op vrijdag wel een meerderheid aan stemmen in de Tweede Kamer. De door SGP ingediende motie over het heroverwegen van de voermaatregel werd verworpen.

De politie was aanwezig om het protest in Den Haag rustig te laten verlopen (Foto: Pro Shots).

Veevoermaatregel moet stikstofuitstoot verminderen

Schouten wil met de veevoermaatregel stikstofuitstoot verminderen zodat ruimte ontstaat voor de bouw van woningen en wegen. Dat kan door minder eiwit aan het voer voor koeien toe te voegen. Boeren gebruiken dat als krachtvoer, maar dat heeft ook tot gevolg dat de dieren meer stikstof (ammoniak) uitstoten via de urine en mest.

Nederland kreeg vorig jaar mei van de Raad van State juist de opdracht de natuurgebieden beter te beschermen tegen stikstofuitstoot en verbood het beleid (PAS) waarmee bouwvergunningen werden afgegeven.

Daardoor kwam de bouw bijna stil te liggen. Daarom is eind vorig jaar met spoed een wet opgetuigd om de stikstofuitstoot- en neerslag omlaag te brengen. Naast de maatregel met het veevoer ging het ook om het verlagen van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur en de vrijwillige uitkoop van varkenshouders.

Boeren zeggen vrijdag weer te gaan protesteren

Johan Remkes, die Schouten het afgelopen jaar in verschillende rapporten adviseerde over het stikstofbeleid, schreef onlangs in een eindadvies aan het kabinet dat de maatregelen te vrijblijvend zijn. Schouten lijkt hier nu gehoor aan te geven door te hameren op het belang van de juridische hardheid van haar beleid.

Dit tot grote ergernis van veel boeren. Ondernemersorganisatie LTO Nederland had het over "een gedrocht van een maatregel". LTO en andere boerenorganisaties willen liever zelf de controle houden over hoeveel eiwit ze mogen toevoegen.

Tientallen boeren protesteerden donderdagavond al op verschillende plekken in het land. Enkele boerenorganisaties, waaronder Agractie, riepen op om vrijdag weer te protesteren tegen de maatregelen.

Boeren verzamelen zich bij Binnenhof voor spontaan protest
89
Boeren verzamelen zich bij Binnenhof voor spontaan protest