35 procent van de lokale en regionale politici heeft het afgelopen jaar te maken gehad met agressie en geweld, blijkt donderdag uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2020. Zes jaar geleden ging het nog om 23 procent.

Het onderzoek is uitgevoerd onder bestuurders en volksvertegenwoordigers in gemeenten, provincies en waterschappen. 33 procent zegt te maken hebben gehad met verbale agressie, vooral op sociale media. Dat percentage stijgt al jaren.

Er is door de volksvertegenwoordigers ook een toename gemeld van het aantal bedreigingen en intimidaties. Het gaat om een stijging naar 16 procent. Verder had 2 procent van de politici te maken met fysieke agressie. Dit percentage is sinds 2014 stabiel.

Vooral bij de provincies en waterschappen komt in de afgelopen twee jaar vaker agressie en geweld voor. Zo had in 2014 bijvoorbeeld een kwart van de provinciale politici te maken met dit soort incidenten, nu is dat 49 procent. Deze ontwikkeling wordt volgens de onderzoekers voor een deel verklaard door de stikstofcrisis en de daaropvolgende boerenprotesten.

Ervaringen van politici met agressie en geweld

  • 2014: 23 procent
  • 2016: 27 procent
  • 2018: 29 procent
  • 2020: 35 procent

Incidenten worden niet altijd besproken

68 procent van de slachtoffers bespreekt de incidenten, vaak met iemand binnen de organisatie. De rest doet dit niet omdat ze het incident bijvoorbeeld niet ernstig genoeg vinden of bij hun functie vinden horen. Er worden steeds minder incidenten geregistreerd en ook vinden er minder aangiftes plaats.

41 procent van de politici die te maken heeft gehad met agressie en geweld, zegt negatieve gevolgen te ervaren, voornamelijk voor het werkplezier en het eigen gedrag. 8 procent zegt dat het risico om in aanraking te komen met agressie en geweld, gevolgen heeft voor de eigen beslissingen.

Minister Kasja Ollongren (Binnenlandse Zaken), die het onderzoek donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, benadrukt dat "agressieve uitingen en intimidatie aan het adres van mensen met een publieke taak niet acceptabel zijn".

Hoewel er al hulp beschikbaar is, wil Ollongron meer maatregelen treffen. Zo wil ze meer meld- en steunpunten voor agressie en geweld, zodat er een beter beeld wordt geschetst van alle incidenten. Het idee is dat gemeenten, provincies en waterschappen hiermee een betere weerbaarheidsaanpak kunnen vormgeven.