Ministers Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) gaan een taskforce instellen die aan een betere aanpak van het lerarentekort moet werken, zo melden ze donderdag in een Kamerbrief.

De taskforce wordt ingesteld na adviezen van Merel van Vroonhoven. Zij werd in 2019 door Slob aangesteld om te onderzoeken wat er goed en minder goed gaat bij de aanpak van het lerarentekort.

Van Vroonhoven concludeert dat mensen meer belangstelling hebben om leraar te worden en dat de regering al veel heeft gedaan om het tekort te verhelpen. Toch zijn de voorspelde tekorten dusdanig ernstig dat de taskforce er moet komen, stelt minister Slob.

Met een taskforce moet een centralere aanpak van het lerarentekort mogelijk worden gemaakt, aldus Van Vroonhoven. Daarnaast moet er een landelijk netwerk komen om regionale samenwerkingsverbanden in het onderwijs beter te organiseren. Ten slotte zouden lerarenopleidingen beter moeten aansluiten op wat scholen willen en moeten leraren zelf ook meer bij de aanpak van tekorten worden betrokken.

De voorstellen van Van Vroonhoven worden nog verder uitgewerkt; na de zomer zullen de ministers de Tweede Kamer verder informeren.