Het kabinet is er op dit moment geen voorstander van om excuses aan te bieden voor het Nederlandse slavernijverleden. Hoewel premier Mark Rutte begrip heeft voor de oproep vanuit een deel van de Tweede Kamer en een deel van de samenleving om dat wel te doen, zal het er volgens Rutte voorlopig niet van komen. "Excuses vormen een risico dat de samenleving verder polariseert", zei Rutte woensdag in het Kamerdebat over institutioneel racisme.

De premier reageerde op vragen van D66, GroenLinks en ChristenUnie, die het kabinet eerder op de dag opriepen om met excuses te komen.

Op de dag dat herdacht wordt dat Nederland in 1863 de slavernij afschafte en in 1873 de tot slaaf gemaakten vrijheid kregen, debatteerde de Tweede Kamer over institutioneel racisme in Nederland.

Daags na de dood van de Amerikaan George Floyd en onder druk van wereldwijde Black Lives Matter-demonstraties, die in Nederland in groten getale werden bijgewoond, erkende premier Rutte dat institutioneel racisme ook in Nederland voorkomt.

Naast over verschillende voorstellen vanuit onder meer het CDA, D66, CU, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en DENK, sprak de Kamer ook uitgebreid over het slavernijverleden.

Rutte: Afwegingen rond excuses waren worsteling

Premier Rutte zei begrip te hebben voor de oproep tot excuses. "Ik snap de verzoeken en ik weet wat excuses kunnen betekenen." Volgens de premier is na een weging in het kabinet echter de conclusie getrokken daar niet toe over te gaan.

Hij omschreef de afwegingen die het kabinet heeft gemaakt als "een worsteling". Het besluit heeft niets te maken met angst voor financiële claims of herstelbetalingen, zei Rutte. De vraag hoe ver je terug kan gaan in de tijd om excuses aan te bieden, was een belangrijker argument.

Rutte legt uit waarom excuses voor slavernij er nu niet komen
92
Rutte legt uit waarom excuses voor slavernij er nu niet komen

Jetten: 'Niet polarisatie, maar pijn zwarte Nederlanders moet centraal staan'

Rob Jetten (D66) refereerde aan de rol van de Nederlandse Staat in de slavenhandel, maar ook aan hoe de periode littekens heeft achtergelaten die de nazaten van de tot slaaf gemaakte zwarte Nederlanders nog steeds met zich meedragen.

"Zij hebben de slavernij zelf niet meegemaakt, maar hebben opa's en oma's die als slaaf geboren zijn op plantages. Een grote groep zwarte Nederlanders zegt: zie en voel onze pijn", aldus Jetten.

Rutte vreest ook dat excuses op dit moment de tegenstellingen zouden vergroten. Jesse Klaver (GroenLinks) verwijt de premier zich daarmee te passief op te stellen. "Het debat is al gepolariseerd, maar racisme is geen debat."

Volgens Jetten moet in het vraagstuk over excuses niet mogelijke polarisatie, maar "de pijn van zwarte Nederlanders" centraal staan.

Hij verwees naar onder meer recente excuses die het kabinet maakte voor het Nederlandse geweld in de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië en excuses voor de rol van de Nederlandse overheid in de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. "Wat weerhoudt de premier?"

Adviescollege onderzoekt slavernijverleden

Rutte benadrukte dat het kabinetsstandpunt de uitkomst is van een afweging van dit moment. "Dit debat is ongetwijfeld niet klaar." Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) kondigde eerder op dag een adviescollege aan dat onderzoek zal doen naar het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de hedendaagse samenleving.

Gert-Jan Segers (ChristenUnie) vroeg de premier of het mogelijk is dat het kabinet na de presentatie van de bevindingen van de commissie wel met excuses zal komen. Dat zou volgens Rutte mogelijk kunnen zijn. "Dat zal dan opnieuw gewogen worden."

Verwijten en jij-bakken

Het debat in de Kamer stond verder vooral in het teken van verwijten en felle discussie tussen de partijen onderling. Zo is er volgens PVV en Forum voor Democratie in Nederland geen sprake van institutioneel racisme.

terwijl de PvdA door DENK herinnerd werd aan discriminatoire uitspraken van onder anderen Diederik Samsom en Hans Spekman en de rol van Lodewijk Asscher in het uitbrengen van een gemankeerd onderzoek naar radicalisering van Turkse Nederlanders. DENK werd vervolgens weer door de ChristenUnie en de SP aangevallen vanwege filmpjes die de partij heeft gemaakt over Turks-Nederlandse Kamerleden.

Eerste concrete voorstellen

De meerderheid van de Kamer was het er wel over eens dat het bestrijden van institutioneel racisme vraagt om een lange adem, waarbij veel meer aandacht moet komen voor het koloniaal verleden.

Concrete voorstellen kwamen er van onder meer de PvdA, die een staatscommissie grondig onderzoek wil laten doen naar racisme en discriminatie in de instituten. Het CDA wil beginnen met een meldplicht voor uitzendbureaus en makelaars die verzoeken krijgen om mensen uit bepaalde bevolkingsgroepen uit te sluiten. D66 en CU willen van 2023 een herdenkingsjaar maken waarin de afschaffing van de slavernij centraal staat.

GroenLinks vraagt om een eind te maken aan etnisch profileren. Niet alleen bij de politie, maar ook bij het opstellen van risicoprofielen waar de overheid mee werkt. Die worden opgesteld op basis van algoritmes en kunnen discriminerend uitpakken, zoals onlangs bleek bij het fraudeopsporingsprogramma SyRi.