Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben dinsdag tegen het voorstel gestemd om het personeel in de zorg structureel beter te belonen. De oppositie riep de coalitie en het kabinet hiertoe op na de grote inspanningen die tijdens de coronacrisis zijn geleverd. Uiteindelijk stemden 73 Kamerleden tegen en 71 voor. Opvallende afwezige bij de stemming was mede-initiatiefnemer Lodewijk Asscher (PvdA). Hij was te laat.

PvdA en SP roepen het kabinet en de coalitie (VVD, CDA, D66 en CU) al weken op om een structureel betere beloning voor het zorgpersoneel.

De twee linkse partijen vinden dat daad bij het woord moet worden gevoegd en dat een applaus voor de zorg, die het zwaar te verduren heeft gehad tijdens de eerste golf in de coronacrisis, niet genoeg is.

Samen met de gehele oppositie vinden zij dat het zorgpersoneel betere arbeidsvoorwaarden moet krijgen en daar hoort een beter salaris bij, vinden zij. Zij roepen het kabinet op om met een plan te komen om hier geld op de begroting voor te vinden en uit te voeren.

Asscher te laat bij stemming eigen motie voor de zorg
50
Asscher te laat bij stemming eigen motie voor de zorg

Asscher voorspelde 'ware thriller' bij stemmingen

De stemming staakte al twee keer eerder, omdat de coalitie na het vertrek van Kamerlid Wybren van Haga geen meerderheid in de Kamer meer heeft. SP-leider Lilian Marijnissen en Asscher voerden afgelopen weken intensief campagne en voerden de druk op de coalitie op.

Dinsdagochtend voorspelde Asscher dat de stemmingen een "ware thriller" zouden worden en riep alle oppositieleden nog op om op tijd bij de stemming aanwezig te zijn. Omdat Asscher naar eigen zeggen kort van zijn plek was, miste hij het moment waarop hij zijn stem moest uitbrengen.

Kamervoorzitter Arib benadrukte dat niet van de procedures mocht worden afgeweken en kon de stem niet meetellen. Was Asscher wel aanwezig geweest, dan had dat de uitslag van de stemming niet beïnvloed. De oppositie kwam dan nog steeds twee stemmen tekort.