Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib is donderdagmiddag tijdens een debat over stikstof in aanvaring gekomen met FVD-leider Thierry Baudet. Arib, en in haar gevolg de hele Kamer, vielen over de woordkeuze van Baudet richting minister Carola Schouten (Landbouw).

"Daar zit ze, de sluipmoordenaar van de agrarische sector", begon Baudet zijn bijdrage terwijl hij naar Schouten keek.

Daarop onderbrak Arib hem. "Je kunt het inhoudelijk niet eens zijn, maar iemand voor sluipmoordenaar uitmaken, vind ik echt niet kunnen."

De Kamervoorzitter vroeg Baudet tevergeefs meerdere malen zijn woorden terug te nemen. Ze noemde de typering van "sluipmoordenaar" richting Schouten "stuitend" en "schofferend naar het parlement en naar de minister".

Helemaal aan het einde van Baudets betoog concludeerde Arib: "Ik vond het een trieste vertoning."

Baudet verweerde zich door te stellen dat hij het stikstofbeleid niet vindt kunnen. "Er wordt een sluipmoord ondernomen op onze agrarische sector", aldus de FVD'er, die het als zijn plicht ziet om beleidsmakers hiervoor verantwoordelijk te houden.

Het is volgens hem de taak van volksvertegenwoordigers om "op het scherpst van de snede beleid te bekritiseren en alternatieven voor te stellen."

Arib na sluipmoordenaar-opmerking Baudet: 'Dit kan echt niet'
116
Arib na sluipmoordenaar-opmerking Baudet: 'Dit kan echt niet'

'Een kind dat om aandacht schreeuwt niet belonen'

Ook Kamerleden bemoeiden zich ermee. "Deze aantijging kan echt niet", zei CDA-Kamerlid Jaco Geurts. Roelof Bisschop (SGP) noemde het een "buitenproportionele vergelijking" en vroeg om "enige hoffelijkheid".

PvdA'er William Moorlag vroeg om een korte pauze zodat hij met zijn collega's kon overleggen. Hij kreeg brede steun, behalve van de SP. "Een kind dat voortdurend om aandacht schreeuwt, moet je niet belonen met aandacht", vond Frank Futselaar.

Tot een schorsing kwam het niet. Baudet nam zijn woorden niet terug, maar wilde wel zijn woorden herformuleren. "Er wordt een sluipmoord uitgevoerd op onze agrarische sector en de mensen die dat beleid uitvoeren zijn daarvoor verantwoordelijk." Het debat werd daarmee vervolgd zonder onderbreking.

Arib roept Kamerleden vaker tot de orde wat betreft het taalgebruik. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in september 2018 noemde de Kamervoorzitter de toon "grof en hard". Scherp debatteren kan, "maar dat kan ook zonder persoonlijk te worden", aldus Arib toen tegen de Kamer.

Destijds waren het PVV-leider Geert Wilders en DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu die elkaar volgens de Kamervoorzitter op een te persoonlijke toon afbrandden in het debat.

Nederland een woestijn van bramen en brandnetels

Sinds de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, het stikstofbeleid van het kabinet vorig jaar afkeurde omdat de Natura-2000 gebieden onvoldoende werden beschermd, zijn er maatregelen genomen om de stikstofuitstoot- en neerslag te verlagen.

Met name de landbouw moet daaraan bijdragen omdat die sector in Nederland de meeste stikstof uitstoot. Onder Schouten wordt daarom onder andere geïnvesteerd in verduurzaming van boerenbedrijven, vrijwillige uitkoop en natuurherstel.

Baudet wil niet dat de mens zich bemoeit met de natuur en noemt de vrijwillige uitkoopregeling van boeren om de stikstofuitstoot omlaag te brengen "landjepik". Begin dit jaar bleek nog dat de vrijwillige uitkoopregeling voor varkensboeren juist een stuk populairder was dan aanvankelijk werd gedacht. Het bedrag dat het kabinet hiervoor had gereserveerd werd opgehoogd van 180 miljoen euro naar 455 miljoen euro.

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot begrijpt niet dat Baudet "niet lijkt te rusten voordat Nederland een grote woestijn is van bramen en brandnetels". Een teveel aan stikstof zorgt voor een overmatige groei van deze planten waardoor de biodiversiteit verdwijnt. Nederland heeft in Europees verband afgesproken om Natura-2000-gebieden onder andere hiertegen te beschermen.