Studenten in het hoger onderwijs, die door de coronacrisis niet voor de zomer kunnen afstuderen en zich daarom volgend studiejaar opnieuw moeten inschrijven, krijgen drie maanden college-, les- of cursusgeld terug. Dat maakt minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vrijdag bekend.

Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar om studenten in het mbo, hbo en wo financieel te compenseren.

Het geld is bedoeld voor studenten, die volgend schooljaar moeten doorstuderen en tussen 1 september en 31 januari 2021 afstuderen. Het gaat om 530 euro per student.

Ook studenten van wie de basis- of aanvullende beurs afloopt in juli, augustus en september, kunnen op eenmalige financiële steun van het kabinet rekenen. Dit gaat om bedragen van tussen de 800 en 2.000 euro.

244 miljoen euro voor leerlingen met achterstand

Het kabinet investeert in totaal bijna 500 miljoen euro extra in het onderwijs. Van dat bedrag is 244 miljoen euro bedoeld voor scholen in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs om hulp te kunnen bieden aan leerlingen en studenten, die door de coronamaatregelen een achterstand opgelopen hebben en extra ondersteuning nodig hebben.

Scholen kunnen het geld gebruiken om deze scholieren in de zomerperiode voorschoolse educatie aan te bieden. Ook mogen onderwijsinstellingen het geld uitbesteden aan zomerscholen.

Tot slot trekt het kabinet 30 miljoen euro extra uit als stimulans voor bedrijven, zodat zij stages en leerwerkbanen kunnen blijven aanbieden.