Ouders hebben vanaf augustus 2022 recht op een financiële vergoeding tijdens de eerste negen weken ouderschapsverlof, schrijft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid woensdag in een Kamerbrief. De verlofuitkering omvat de helft van het dagloon van de werknemer tot een maximum van 219,28 euro.

De negen weken ouderschapsverlof dienen wel opgenomen te worden in het eerste levensjaar van het kind. In totaal kunnen ouders een half jaar verlof opnemen tot de achtste verjaardag van het kind, waarvan dus 17 weken onbetaald blijven.

Koolmees schrijft woensdag dat het kabinet al langer nadenkt over "hoe we ouders kunnen helpen bij de combinatie van werk en gezin". Dat is opvallend, want deze maatregel is vanuit de Europese Unie (EU) aan Nederland opgelegd. Koolmees stemde aanvankelijk tegen de 'richtlijn werk-privébalans' omdat hij dit een zaak van nationale overheden vindt en niet van Europa.

Dankzij de EU-richtlijn kunnen volgens het kabinet 200.000 werkende ouders straks meer tijd thuis doorbrengen.

De regeling werd medio 2019 aangekondigd, toen het Europees Parlement instemde met minimaal twee maanden betaald ouderschapsverlof. Europese politici noemden de financiële hulp "noodzakelijk" om de zorgtaken binnen het gezin beter te verdelen. Landen mochten zelf de hoogte van de financiële bijdrage bepalen.

'Breek met traditionele rolverdeling'

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schrijft dat zij wil breken met de traditionele rolverdeling, waarbij vaders fulltime werken en moeders veelal de zorg voor de kinderen dragen. Volgens Van Engelshoven kan het deels betalen van het ouderschapsverlof meer ruimte vrijmaken om die discussie te openen.

Naast het ouderschapsverlof hebben ouders ook geboorteverlof. Direct na de geboorte van hun kind krijgen zij vijf werkdagen vrijaf, per 1 juli kunnen ouders na de geboorte van hun kind nogmaals vijf weken betaald verlof opnemen. Dat moet wel gebeuren in het eerste half jaar na de geboorte.

Daarnaast komt het ouderschapsverlof boven op het al bestaande zwangerschapsverlof, waar moeders zestien tot twintig weken lang gebruik van kunnen maken. Hun partners hebben nu in totaal recht op vijftien weken betaald verlof.