Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken kijkt samen met de vakbonden naar de mogelijkheid om de rekenregels voor pensioenen, de zogenoemde rekenrente, aan te passen. Dat zou een draai van de bewindsman op dit punt betekenen, terwijl de vakbonden een minder zeker pensioen zouden moeten accepteren.

Dat bevestigt een woordvoerder van Koolmees woensdag aan NU.nl, na berichtgeving van De Telegraaf.

Door werkgevers, werknemers en het kabinet wordt gewerkt aan de uitwerking van het in de zomer gesloten pensioenakkoord.

Dit verloopt stroef, en daarom wordt ook naar oplossingen gezocht die destijds niet in het akkoord stonden. Dat wordt door Sociale Zaken nu in jargon "technische verkenningen" genoemd. "In een van deze denkrichtingen spelen pensioenaanspraken en rekenrente inderdaad geen rol", aldus Sociale Zaken in een reactie.

Pensioenen moesten transparanter en persoonlijker worden

De sociale partners werden het in juni na jarenlange onderhandelingen op hoofdlijnen eens over een pensioenakkoord: pensioenen moesten transparanter en persoonlijker worden, zodat jonge en oude deelnemers er vertrouwen in hebben.

De details moesten nog worden uitgewerkt, maar gaandeweg bleek dat een stabiel pensioen steeds verder uit zicht raakte door de dalende rente en de strenge rekenregels.

Het aanpassen van de rekenrente was voor het kabinet lange tijd een taboe. Dat gold voor de vakbonden wat betreft het loslaten van de pensioenzekerheid.

Hoewel het ministerie benadrukt dat dit onderzoek binnen de uitgangspunten van het pensioenakkoord blijft, is alleen al een onderzoek naar de rekenrente een grote verandering. Volgens De Telegraaf wil Koolmees voor de zomer nieuwe pensioenplannen aan de Tweede Kamer presenteren, zodat direct daarna begonnen kan worden met wetgeving.

Aanpassen rekenrente jarenlang onbespreekbaar voor D66

Veel pensioenfondsen staan al jaren onder druk door de huidige lage rente en de verplichte rekenregels in de vorm van de rekenrente. De rekenrente is een fictief rendement waarmee fondsen hun vermogen moeten waarderen. Sommige partijen vinden dat onrechtvaardig, omdat de werkelijk behaalde rendementen veel hoger liggen. Je rekent jezelf arm, zeiden partijen als 50PLUS, SP en PVV.

Daartegenover was met name voor D66, de partij van Koolmees, iedere vorm van aanpassing van de rekenrente onbespreekbaar. De partij noemde pogingen van 50PLUS daartoe een "aanval op uw toekomstige pensioengeld".

Het afgelopen jaar werd gevreesd dat miljoenen pensioenen gekort moesten worden nadat die al jaren niet meegroeiden met de stijgende prijzen (indexatie).

Uiteindelijk viel de schade mee, maar de roep om een nieuw pensioenstelsel waarin pensioenen transparanter en minder afhankelijk van schommelende rentes zijn, werd daardoor luider.