Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) biedt haar excuses aan voor de manier waarop zij heeft besloten de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen af te blazen. "Ik had mijn twijfels over de verhuizing eerder moeten delen met Zeeland en met de Tweede Kamer", zei de VVD-bewindsvrouw donderdag in het debat in de Tweede Kamer.

Visser sprak van een "worsteling" waarbij zij de belangen van de Koninklijke Marine en een dreigende leegloop bij het elitekorps en de belangen van Zeeland tegen elkaar moest afwegen. Nu zegt Visser dat ze de betrokken partijen in een eerder stadium in haar twijfels had moeten meenemen.

"Maar ik vond niet dat ik dat kon doen zonder eerst mijn huiswerk op orde te hebben", aldus Visser. Dat is de reden waarom Defensie eerst op zoek is gegaan naar alternatieve locaties.

Visser had gehoopt een verantwoord plan te kunnen presenteren. Tegelijkertijd ziet ze dat haar aanpak bij de Zeeuwen juist tot woede en teleurstelling heeft geleid. "Mijn excuses daarvoor. Dat is nooit mijn intentie geweest. Ja, ik had dit anders moeten aanpakken."

Visser biedt Zeeuwen excuses aan voor aanpak verhuizing kazerne
44
Visser biedt Zeeuwen excuses aan voor aanpak verhuizing kazerne

Kamer spreekt van 'rotstreek' en 'verraad'

Hoewel er vanuit de Kamer waardering is voor de verontschuldigingen, is de kritiek hard.

"Zeeland staat met lege handen. Ik zou me ook bedonderd voelen", aldus CDA'er Martijn van Helvert. Sadet Karabulut (SP) sprak van een "rotstreek" en "verraad" van het kabinet. SGP-voorman Kees van der Staaij vindt het handelen van het kabinet "schadelijk en schandelijk". Zijn motie van afkeuring werd gesteund door de voltallige oppositie, maar haalde na een hoofdelijke stemming (67 tegen, 63 voor) geen meerderheid. Ook FVD en Lid Van Haga steunden de motie, maar waren niet aanwezig bij het debat.

Er is brede verontwaardiging dat het ministerie van Defensie al op zoek was naar nieuwe locaties voor de kazerne, terwijl tegenover Zeeland de indruk werd gewekt dat de verhuizing gewoon doorging. Visser erkende "een afwijkend antwoord" te hebben gegeven en daarmee de Zeeuwen "op een verkeerd been" te hebben gezet.

Ze kondigde vrijdag aan dat het ministerie van Binnenlandse Zaken met Zeeland in gesprek gaat over een compensatieregeling.

De Kamer vindt dat compensatie niet alleen financieel van aard moeten zijn, maar Zeeland ook duurzame perspectieven moet bieden als het gaat om toekomstige economische bedrijvigheid.

Visser: 'Kon mijn ogen niet sluiten voor uitstroom'

Het kabinet maakte vorige week bekend dat de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen niet doorgaat, maar gekozen voor het Gelderse Nieuw-Milligen bij Apeldoorn.

Er is gekozen voor verhuizing naar Hoewel het kabinet niet wil spreken van een "definitief" besluit, lijkt het uitgesloten dat de mariniers naar Zeeland trekken. Een definitief besluit valt als de compensatie ook rond is.

Daarmee wordt een streep gezet door de afspraak uit 2012 dat de nieuwe kazerne van het elitekorps naar Zeeland zou gaan.

Met de voorgenomen verhuizing dreigde een leegloop bij het elitekorps. Een groot aantal mariniers zag het niet zitten om naar Zeeland te verhuizen, onder meer vanwege sombere carrièreperspectieven voor de partner. Visser: "Ik kon mijn ogen niet sluiten voor de uitstroom."

'Staatssecretaris pakt hete aardappel wel op'

Hoewel alle partijen felle kritiek hebben op de manier waarop staatssecretaris Visser tot het besluit is gekomen, klinken er geen geluiden om de verhuizing naar Zeeland alsnog door te laten gaan.

De PVV omschrijft het handelen van het kabinet als "onbetrouwbaar", tegelijkertijd wijst Kamerlid Harm Beertema op de kritiek van afgelopen jaren op de voorgenomen verhuizing "Dit is een onzalig plan dat al jaren geleden had moeten worden afgeschoten."

Ook D66 toont er begrip voor dat de Zeeuwen zich "besodemieterd" voelen, maar herinnert de Kamer er wel aan dat de partij er vanaf het begin af aan op hamerde dat het besluit in 2012 onvoldoende onderbouwd was.

Het CDA ziet dat staatssecretaris Visser een hoop moet doen om het vertrouwen te herstellen, maar is niet louter negatief. "Vanaf 2012 is er acht jaar lang niks gebeurd", aldus Van Helvert. "Deze staatssecretaris heeft de hete aardappel wel opgepakt."