Kinderopvangcentra mogen als het aan de Tweede Kamer ligt niet-gevaccineerde kinderen weigeren. Het voorstel van D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen krijgt een ruime meerderheid met de steun van VVD, PVV, GroenLinks, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, FVD, Van Kooten-Arissen en Van Haga, blijkt dinsdag.

Met de wet mogen kindercentra melden of zij kinderen en werknemers die zich niet laten inenten tegen bof, mazelen en rodehond (BMR) weigeren.

Onlangs liet het RIVM op basis van voorlopige cijfers weten dat het aantal gevaccineerde kinderen - de zogenoemde vaccinatiegraad - voor het eerst sinds 2012 weer stijgt.

Iets meer kinderen lieten zich vaccineren tegen BMR. Dat gebeurt vanaf veertien maanden; jongere baby's lopen daardoor voor die periode het risico besmet te worden wanneer zij in een omgeving met niet-gevaccineerde kinderen zijn.

De vaccinatiegraad ligt officieel op bijna 93 procent, net onder de grens van 95 procent die de gezondheidsorganisatie WHO stelt om de ziekten uit te bannen. Volgens het RIVM zit Nederland daarmee niet in de gevarenzone.

Waarom een hoge vaccinatiegraad essentieel is
78
Waarom een hoge vaccinatiegraad essentieel is

Kamermeerderheid voor wet was lange tijd onzeker

Het was lange tijd onzeker of het D66-voorstel voldoende steun zou krijgen. De stemming stond eigenlijk vorige week op de agenda, maar er was meer tijd nodig om genoeg partijen aan boord te krijgen.

Zo vroeg de PvdA om een uitzondering te maken voor kinderen die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden: zij mogen niet geweigerd worden. GroenLinks wilde binnen twee jaar een evaluatie van de wet. Deze punten zijn inmiddels toegevoegd aan de wet.

Als deze stemverhouding door de partijen in de Eerste Kamer wordt overgenomen, dan is er net geen meerderheid in zicht. Uiteindelijk maken senatoren een eigen, onafhankelijke afweging.

SP en VVD willen strengere vaccinatieregels

De PvdA sluit zich liever aan bij het initiatief van VVD en SP. Die partijen werken aan een eigen wet die verder gaat dan die van D66, namelijk dat vaccinatie op alle kinderdagverblijven verplicht wordt zodra de vaccinatiegraad te laag wordt.

Er verscheen voor de zomer ook een rapport van een onderzoekscommissie naar de vaccinatieproblematiek. Een van de aanbevelingen was om, als de vaccinatiegraad te ver onder de "kritische ondergrens" zou zakken, vaccinatie te verplichten bij de toelating tot de kinderopvang. Welk percentage die grens heeft, is niet bekend. Het kabinet is momenteel nog bezig met een onderzoekt naar zo'n verbod.

Tegenstanders van verplicht vaccineren, in de Kamer met name de christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP, vrezen dat niet-ingeënte kinderen te veel op één plek komen te zitten, waardoor besmettingsgevaar op specifiek die plekken toeneemt.

Voor deze partijen zijn "vrijheid van godsdienst" en "het recht op lichamelijke integriteit", zoals de ChristenUnie het verwoordt op de eigen site, ook belangrijke redenen om tegen een verplichting te stemmen. "Ons lichaam is niet van de overheid", aldus de ChristenUnie.