Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) is bereid tegemoet te komen aan de zorgen die bij de ChristenUnie leven over het CETA-handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. De kleinste coalitiepartij vroeg woensdag om extra waarborgen. Minister Kaag zegde toe met eisen aan de slag te gaan.

"We zijn positief over de tegemoetkomingen die het kabinet ons geeft", zei CU-Kamerlid Joël Voordewind na afloop van het Kamerdebat over het handelsverdrag.

De partij vroeg het kabinet wel om extra waarborgen om oneerlijke concurrentie tegen te gaan en toe te zien dat er niet wordt ingeleverd op voedselveiligheid en dierenwelzijn. De ChristenUnie maakt zich grote zorgen dat Canadees hormoonvlees in de Nederlandse schappen terechtkomt.

De christenen waren tot voor kort fel tegenstander van CETA, terwijl coalitiepartners VVD, CDA en D66 voor de handelssamenwerking zijn. De ChristenUnie lijkt nu voor te sorteren op steun voor handelsakkoord. "Natuurlijk hebben we gesprekken gevoerd met onze coalitiepartners", aldus Voordewind. "Er is niet gesproken over het opblazen van het kabinet, maar er is wel een dringend beroep ons gedaan."

Hij benadrukt dat de waarborgen voor zijn partij voldoende zijn om van standpunt te veranderen.

Kaag onderzoekt strengere en extra controles

Dat houdt in dat minister Kaag bij de Europese Commissie aan te dringen op extra controles bij de gecertificeerde bedrijven die naar de EU mogen exporteren.

Tegelijkertijd benadrukte de minister dat hormoonvlees al verboden is en dat alle producten op de Europese markt aan de Europese standaarden moeten voldoen. Hormoonvlees komt de EU niet in, net als dat er geen chloorkippen of chloorkoeien een weg zullen vinden naar de Nederlandse supermarkten.

Kaag beloofde ook de oproep van Voordewind te onderzoeken om de douanecontrole op producten uit Canada op te voeren.

Meerderheid in Senaat nog niet in zicht

Nu de ChristenUnie de gewenste waarborgen binnen lijkt te hebben, gloort een meerderheid. Volgende week stemt de Kamer over de ratificatie.

Daarna moet het verdrag nog door de Eerste Kamer. Opmerkelijk is dat de PvdA, die onder leiding van oud-minister Lilianne Ploumen het CETA-verdrag uitonderhandelde, nu opeens tegen is. SGP gaf te kennen tegen te zullen stemmen. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid is de senaat hebben, is goedkeuring allerminst zeker.

Met uitzondering van de Groep-Van Haga heeft de voltallige oppositie kritiek op CETA. Het verdrag zou Nederlandse boeren benadelen en de Europese markt overspoelen met Canadees vlees dat niet aan de Europese dierenwelzijns- en voedselveiligheidsnormen voldoet. Ook is er kritiek op het ICS, de geschillenbeslechting waar bedrijven, die vinden dat hun investeringen door onredelijk overheidshandelen in gevaar komen, staten kunnen aanklagen.

Kaag hekelt onjuiste informatie rond CETA

Minister Kaag zei zich heel goed te kunnen voorstellen dat mensen zich zorgen maken. "Dat zou ik ook doen als ik hoor dat alles mis gaat, maar de feiten dragen dit niet." Ze stuurde de Kamer eerder al een brief waarin zij waarschuwde dat er "een onvolledig beeld van de inhoud en gevolgen van CETA" wordt geschetst.

Zo betekent de komst van het ICS niet dat de handelingsvrijheid van de Nederlandse overheid beperkt wordt. Kaag wijst erop dat Nederland partij is bij ongeveer tachtig investeringsverdragen en dat tot op heden nog geen enkel bedrijf een formele claim tegen Nederland heeft ingediend.

Wat de Nederlandse landbouwsector betreft, zegt Kaag dat het gelijke speelveld voor de Nederlandse boeren gewaarborgd blijft. Zo zijn er quota voor hoeveel Canadees vlees er naar Nederland mag en zijn gevoelige sectoren, zoals de pluimveehouderij, uitgesloten van het akkoord.

Volgens de minister staat er voor Nederland veel op het spel. "Dit gaat om de toekomst van de internationale handel." Voor Kaag gaat het niet alleen om het vergroten van de markt, maar ook om de positie van de Europese Unie en Nederland op het wereldtoneel.