De onafhankelijke toezichthouder Auditdienst Rijk (ADR) onderzoekt of de Inspectie Justitie en Veiligheid onder druk van topambtenaren onderzoeksresultaten heeft achtergehouden voor de Tweede Kamer. Het onderzoek moet aantonen of de conclusies in rapporten daardoor zijn aangepast, schrijft minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het zou gaan om minstens zeven rapporten over onder meer onderzoeken naar de politie, de brandweer, de toepassing van de nekklem bij de omgekomen Mitch Hernandez en misstanden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Ook het rapport over de vrijlating van Udo D., een ex-tbs'er die vastzat voor onder meer moord, zou mogelijk zijn gecensureerd onder druk van topambtenaren.

In 2017 maakten zeven klokkenluiders melding van oneigenlijke beïnvloeding. De minister ontkende eind vorige maand dat hij een gevoelig rapport over de kwestie had achtergehouden voor de Tweede Kamer. Het rapport gaat nader in op het oneigenlijk wijzigen en verwijderen van onderzoeksresultaten van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Klachten werden niet serieus genomen

Medewerkers van de inspectie zeggen dat sommige medewerkers door de beïnvloeding een onveilige werksituatie ervaren. Ook zouden klachten over de beïnvloeding niet serieus zijn genomen. De meeste klachten werden niet nader onderzocht.

Alleen de klacht over een onderzoek naar de brandweerzorg werd herzien. De onderzoeken naar mogelijke misstanden bij de totstandkoming van de inspectierapporten over Henriquez en de IND werden niet voortgezet. Dit leidde tot verbazing bij de klokkenluiders.

Het Rijk, dat toezicht houdt op de inspectiedienst, gaat nu onderzoeken of de conclusies in de definitieve versies van de rapporten, na wederhoor bij ambtenaren, afwijken van die in de conceptversies.

Grapperhaus verwacht de uitkomsten van de nieuwe onderzoeken nog voor de zomer.