Meer dan de helft van de elfhonderd kinderen die een beroep deden op het kinderpardon mogen toch in Nederland blijven, laat staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) woensdag weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat om 569 kinderen die al langere tijd in Nederland verblijven. Via de zogenoemde afsluitregeling krijgen zij nu een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen 502 familieleden van de kinderen ook in Nederland blijven.

Een jaar geleden werd het kinderpardon afgeschaft. De aanvragen van de 569 kinderen zijn opnieuw en op een minder strenge manier beoordeeld.

Na de verruiming van het kinderpardon kwamen 263 kinderen automatisch in aanmerking voor een nieuwe beoordeling, van wie 235 mochten blijven.

Later meldden zich nog eens 837 kinderen die hier niet automatisch voor in aanmerking kwamen. 334 kinderen uit deze groep krijgen een verblijfsvergunning.

De anderen krijgen geen verblijfsvergunning, omdat er bijvoorbeeld al een asielprocedure voor het kind in kwestie loopt of omdat ze korter dan vijf jaar in Nederland verblijven.