De opening van Lelystad Airport dit najaar wordt steeds moeilijker, zegt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) dinsdag in de Tweede Kamer. In april moeten enkele onderzoeken zijn afgerond, anders dreigt opnieuw uitstel.

"De eerlijkheid gebiedt me om te zeggen dat het steeds moeilijker wordt", zegt Van Nieuwenhuizen.

Op dit moment doet een onafhankelijke commissie onderzoek naar de milieueffecten van de opening van Lelystad Airport. Daar komt de stikstofproblematiek bij.

Pas als dat allemaal is afgerond, kan er verder worden gesproken over de opening die voor dit najaar staat gepland. "De tijd begint wel te dringen", aldus de bewindsvrouw.

De coalitiepartijen hebben in het regeerakkoord afgesproken dat deze kabinetsperiode de luchthaven in de Flevopolder de deuren opent zodat deels de vakantievluchten van het overvolle Schiphol overgenomen kunnen worden. Schiphol moet zo meer ruimte krijgen om zich te richten op intercontinentale vluchten en passagiers die overstappen.

Opening al meerdere keren uitgesteld

Maar de opening die aanvankelijk voor 2018 stond gepland, is inmiddels al meerdere keren uitgesteld. Afgelopen jaar was de geluidsoverlast de reden tot uitstel. Daar komt nu het afkeuren van het stikstofbeleid, de PAS, door de Raad van State bij.

"Het wegvallen van de PAS heeft ieder project in Nederland moeilijker gemaakt. Dat leidt op zijn minst tot vertragingen. Dat geldt ook voor Lelystad", zegt Van Nieuwenhuizen.

Onlangs adviseerde de commissie-Remkes dat de luchtvaart net zoals alle andere sectoren "in een evenwichtige verhouding" moeten bijdragen aan de vermindering van de stikstofuitstoot. De luchtvaart mag daarom alleen groeien als de stikstofuitstoot omlaag gaat, is de conclusie.

Door de nieuwe problemen die steeds opduiken, is de coalitie ook verdeeld over de luchtvaartgroei. De VVD, en in mindere mate het CDA, vinden uitbreiding essentieel voor de Nederlandse economie, maar coalitiepartners D66 en ChristenUnie zijn terughoudender. Dat bleek ook weer eerder op de dag in de discussie over de voorgenomen groei van Schiphol.

Van Nieuwenhuizen wil niet speculeren wanneer er vanaf Lelystad Airport kan worden gevlogen. "Het streven is zo snel mogelijk. Ik hoop in 2020."