Turken die naar Nederland komen, moeten vanaf 2021 weer verplicht inburgeren, schrijft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Tot 2011 gold al een inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers, maar deze werd afgeschaft nadat de Centrale Raad van Beroep oordeelde dat de inburgeringsplicht in strijd was met het associatierecht tussen de Europese Unie en Turkije.

Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie biedt Koolmees echter de ruimte om de maatregel weer in te voeren. De minister komt hiermee tegemoet aan een motie die in november 2018 door Kamerleden Pieter Heerma (CDA) en Jan Paternotte (D66) was ingediend over de kwestie.

Koolmees noemt de herinvoering van de inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers "een belangrijke en noodzakelijke maatregel ter bevordering van een geslaagde integratie". Hij baseert zich op CBS-cijfers waaruit blijkt dat nieuwkomers met een Turkse achtergrond minder goed inburgeren dan bijvoorbeeld Marokkaanse nieuwkomers, terwijl die wel verplicht zijn om te integreren.

Bij de inburgering leren nieuwkomers de Nederlandse taal spreken en leren zij onder andere hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. De bedoeling is dat nieuwe Nederlanders daardoor sneller 'meedoen' aan de maatschappij.

De inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers gaat gelden als het nieuwe inburgeringsstelsel op 1 januari 2021 van kracht wordt en wordt niet met terugwerkende kracht ingevoerd.

Update 21.25 uur: Eerder stond in dit stuk abusievelijk de naam 'Bas Paternotte' vermeld, terwijl dit 'Jan Paternotte' (D66) moest zijn. Dit is aangepast.