Het kabinet trekt ongeveer een half miljard euro uit om boeren vrijwillig uit te kopen en om boeren die willen blijven te helpen hun stallen te verduurzamen. Er is ook de hoop dat provincies en marktpartijen op termijn financieel bijdragen. Eind deze week worden de plannen naar verwachting gepubliceerd, laten Haagse bronnen dinsdag weten aan NU.nl.

Het kabinet maakt zo'n 350 miljoen euro vrij om de zogenoemde 'piekbelasters' vrijwillig uit te kopen. Het gaat om boerenbedrijven die veel stikstof in de buurt van Natura 2000-gebieden uitstoten. Omdat de provincies nauw betrokken zijn bij dit proces, is de hoop van het kabinet erop gevestigd dat ook die overheden meebetalen aan de regeling.

Deze uitkoopregeling is een stuk kleiner dan de vrijwillige sanering van varkensboeren waar het kabinet al eerder 180 miljoen euro voor uittrok, een bedrag dat door de grote vraag nog verder oploopt. Deze maatregel voor de varkensboeren en de 180 miljoen die er in ieder geval voor is gereserveerd, staat verder los van de half miljard euro die het kabinet nu wil vrijmaken.

Het kabinet hoopt ook op financiële steun van bedrijven zodra het zogenaamde extern salderen mogelijk wordt gemaakt. Als een onderneming door middel van een verbouwing of uitbreiding extra stikstof uitstoot, kan die uitstoot op een andere plek worden gecompenseerd. Bijvoorbeeld door een boerenbedrijf in de buurt op te kopen en die stikstofrechten over te kopen.

Daarnaast wordt er een kleine 200 miljoen euro vrijgemaakt voor boeren die willen blijven. Dat geld wordt ingezet om stallen te verduurzamen.

Stimuleren van kringlooplandbouw

Het kabinet had al bij aanvang van deze regeerperiode ingezet op het stimuleren van kringlooplandbouw. Hierbij komt volgens het ministerie van Landbouw zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten zo efficiënt mogelijk gebruikt. In 2030 moet de omslag naar kringlooplandbouw zijn gemaakt, hoopt het kabinet. Vanwege de stikstofcrisis wordt deze aanpak nu nog urgenter.

Woensdag staan er gesprekken gepland tussen minister Carola Schouten van Landbouw en de provincies, later die dag ontvangt Schouten het Landbouw Collectief, de koepelorganisatie waarin dertien agrarische organisaties zijn vertegenwoordigd.