Al driehonderd overlastgevende asielzoekers staan op een landelijke lijst voor individuele aanpak, schrijft de rijksoverheid maandag. Het is bedoeling dat overlastgevers door middel van deze lijst beter in beeld blijven bij de juiste instanties.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid meldde eind vorig jaar dat asielzoekers die voor overlast en criminaliteit op de zogeheten Top X-lijst komen te staan. De lijst wordt maandelijks samengesteld op basis van gegevens van de politie en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe beginnen medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid, zogeheten ketenmariniers, maandag met het individueel aanpakken van overlastgevende asielzoekers. In de noordelijke provincies gaat het om zo'n tachtig overlastgevers die op de lijst staan.

Deze mensen worden onder meer verdacht van belediging, winkeldiefstal en inbraak. Ze worden vanaf deze week harder aangepakt om "de hinder voor omwonenden, ondernemers en medewerkers terug te dringen", zegt het ministerie.

Voor overlastgevers geldt zerotolerancebeleid

Voor de tachtig overlastgevers in de noordelijke provincies geldt vanaf nu een zerotolerancebeleid. Dat houdt in dat ze bijvoorbeeld een gebiedsverbod krijgen of dat er andere vrijheidsbeperkende maatregelen worden genomen wanneer ze voor overlast en criminaliteit zorgen in en om asielzoekerscentra. Ook wordt er volgens Henk Wolthof, ketenmarinier bij het ministerie, aangifte gedaan en wordt er ingezet op een versneld vertrek uit Nederland.

Het ministerie gaat samenwerken met verschillende organisaties, waaronder gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om de overlast tegen te gaan.

De lijst wordt nog niet overal bijgehouden. Vanaf mei geldt de individuele aanpak landelijk.