Voor CDA-minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is het donderdag verschenen rapport van de commissie-Van Wijngaarden een bevestiging dat er geen verruiming van de euthanasiewet nodig is. D66'er Pia Dijkstra is echter niet van plan haar wetsvoorstel Voltooid Leven terug te trekken terwijl de ChristenUnie vindt dat het onderzoek klip en klaar is: "Voltooid leven is een mythe. Die is vandaag doorgeprikt."

Ruim tienduizend 55-plussers in Nederland hebben de wens om een einde te maken aan het leven, maar dat betekent niet dat zij direct uit het leven willen stappen. De doodswens kan door de jaren heen veranderen en zelfs verdwijnen. Dat is de belangrijkste conclusie van de commissie onder leiding van Els van Wijngaarden.

Het onderzoek is het gevolg van het formatiecompromis rondom het politiek gevoelige thema voltooid leven. De christelijke partijen CDA en ChristenUnie staan lijnrecht tegenover D66. VVD ziet het rapport als een "belangrijke bouwsteen" voor een verdere discussie.

CDA-minister De Jonge: 'Initiatiefwet is niet de oplossing'

Minister De Jonge (CDA) ziet het rapport als een bevestiging dat een wet Voltooid Leven niet nodig is. "Het blijkt dat de doodswens niet alle dagen op de voorgrond staat."

"Die is de ene dag veel sterker dan de andere", aldus de minister. "Naast de wens om dood te gaan, is er ook een wens om te leven. Tegelijkertijd zie je dat deze mensen het gevoel hebben er niet meer toe te doen."

Volgens De Jonge is de initiatiefwet "niet het antwoord op de vraag die deze groep aan de samenleving stelt". "Voor deze mensen moeten we zorgen dat zij de zin in het leven en de zin van het leven terugvinden."

D66'er Dijkstra: 'Onderzoek heeft me niet op ander spoor gebracht'

D66-Kamerlid Dijkstra is niet van plan haar wetsvoorstel, dat ze nog moet indienen, in te trekken. "Het onderzoek heeft me niet op een ander spoor gezet of doen besluiten: dit moet ik niet doen." Wel zal ze het onderzoek gebruiken om het voorstel eventueel aan te passen of te verbeteren.

Dijkstra wijst erop dat het onderzoek ruim is opgezet. "Mijn voorstel gaat over mensen vanaf 75 jaar, dit rapport gaat over mensen vanaf 55 jaar. Daarmee gaat het in dit onderzoek soms over mensen die niet direct met een voltooid leven te maken hebben."

De commissie ziet in het onderzoek dat de doodswens bij mensen veranderlijk is en zelfs kan verdwijnen. Voor Dijkstra is dat geen reden om haar voorstel te heroverwegen.

"Juist om die reden vraagt mijn wet om een levenseindebegeleider, in plaats van een arts. Die gaat met mensen in gesprek om te identificeren wat ze er echt toe brengt om over te gaan tot het beëindigen van het leven?"

ChristenUnie: 'D66 kan resultaten van onderzoek niet negeren'

Voor de ChristenUnie, de felste tegenstander in de coalitie, geldt dat het D66-beeld van mensen die er in volle overtuiging voor kiezen om uit het leven te stappen, niet langer houdbaar is.

Carla Dik-Faber: "Voltooid leven suggereert dat je aan het einde van je leven terugkijkt op een geslaagd leven en er in eigen regie een einde aan wil maken, maar die mensen zijn in het onderzoek niet gevonden. Er zijn geen mensen gevonden met een voltooid leven. Dat is een mythe, die is vandaag doorgeprikt."

De doodswens is volgens het Kamerlid "een gedachte die opkomt in een samenleving die niet goed weet hoe om te gaan met ouderdom, met zorgen, met vragen naar zingeving".

"Ik wil niet dat de overheid het signaal geeft dat er uitgebreid onderzoek is gedaan naar de doodswens van deze groep mensen en de redenen daarvoor om vervolgens te zeggen: 'Hier heb je een pil om het leven te beëindigen.'"

Of Dijkstra moet doorgaan met de initiatiefwet laat de ChristenUnie geheel aan haar. Dik-Faber: "Maar volgens mij kunnen ze de resultaten van dit onderzoek niet negeren."

Denk jij aan zelfdoding? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 0900-0113.