De commissie-Borstlap presenteert donderdag haar rapport over de arbeidsmarkt aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken). Een overzicht van de adviezen die zijn onderverdeeld in de thema's wendbaarheid, duidelijkheid, weerbaarheid en wederkerigheid.

Wendbaarheid
- Werkgevers moeten makkelijker de functie, arbeidsplaats en werktijd (en daarmee het salaris) van werknemers kunnen aanpassen als het economisch tegenzit.
- De introductie van deeltijdontslag, zonder dat een rechter of uitkeringsinstantie UWV hier vooraf goedkeuring voor hoeft te geven. Ook dit kan alleen als het economisch slecht gaat met het bedrijf en er moet sprake zijn van "zwaarwegende belangen".
- Werkgevers kunnen werknemers altijd ontslaan op grond van persoonlijke redenen. Als de reden door de werkgever niet goed is onderbouwd, valt de ontslagvergoeding hoger uit.
- De loondoorbetaling bij ziekte wordt teruggebracht van twee naar een jaar.
- Alle werkenden, dus ook de zelfstandigen, worden op dezelfde fiscale wijze belast.
- De fiscale voordelen voor zelfstandigen, zoals de zelfstandigenaftrek, verdwijnen. In ruil daarvoor krijgen zzp'ers belastingvoordeel als zij in hun eigen onderneming investeren via bijvoorbeeld een algemene investeringsaftrek.
- Flexwerk moet duurder worden zodat de kosten van flexibel werk niet op het bordje van de maatschappij komen.
- Een hoger minimumloon voor werknemers met een flexibel contract.
- Een verplichte inkomensverzekering voor iedereen als vangnet als mensen zelf niet meer kunnen voorzien in hun levensonderhoud.
- Oproepcontracten mogen alleen met een minimaal aantal uren per kwartaal.
- De periode waarin werkgevers een tijdelijk contract mogen geven, wordt teruggebracht van drie naar twee jaar.

Duidelijkheid
- In de toekomst blijven er nog maar drie type werknemers over: zelfstandigen, werknemers met een vast contract en werknemers op uitzendbasis.
- Lijkt je werk op dat van een werknemer, dan ben je dat ook.
- De inbedding in het bedrijf is leidend voor of je zelfstandig of in dienst bent.
- Om een wirwar aan uitzendconstructies te voorkomen, mag het uitzenden van werknemers alleen als er een uitzendbureau en een uitzendopdracht zijn.
- Uitzendkrachten krijgen na 26 weken een betere bescherming in plaats van na 78 weken.
- Uitzendkrachten hebben vanaf de eerste dag recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers van het bedrijf waar zij worden uitgezonden.

Weerbaarheid
- Een persoonlijk ontwikkelingsbudget voor iedereen vanaf de geboorte.
- Werkgevers vullen dat budget maandelijks aan en in het geval een dienstverband eindigt (transitievergoeding, of ontslagvergoeding).
- De transitievergoeding omvormen tot een extra persoonlijk ontwikkelingsbudget.
- Een basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden, uitgevoerd door de overheid.
- Verplichte aanvullende verzekering voor arbeidsongeschiktheid voor werknemers, geen verplichting voor zelfstandigen.
- Een hogere en kortere WW-uitkering.
- Verplichte om- of bijscholing bij werkeloosheid.

Wederkerigheid
- Tegenover het recht op een uitkering staat de plicht om vanaf dag één actief naar werk te zoeken.
- Investeer in begeleiding van mensen die lang aan de kant staan.
- Bijverdienen naast een uitkering stimuleren, meer helderheid in toeslagen.