Er zijn zoveel boeren die met financiële hulp van de overheid willen stoppen met hun varkensbedrijf, dat het hiervoor gereserveerde bedrag van 180 miljoen euro inmiddels is overschreden. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) dinsdag weten.

Varkensboeren kunnen zich van 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020 inschrijven voor de regeling. Nu die inschrijving tegen het einde loopt, blijkt dat er zoveel boeren gebruik van willen maken dat de financiële middelen voor nu op zijn.

Met hoeveel euro's het bedrag wordt overschreden, is nog niet bekendgemaakt. Donderdag publiceert het ministerie daar cijfers over.

De regeling werd al in het regeerakkoord aangekondigd om in eerste instantie de stankoverlast voor omwonenden in met name Noord-Brabant te beperken. Boeren die van de regeling gebruikmaken, mogen daarna geen nieuwe varkenshouderij meer beginnen.

Maar nu er veel discussie is over het verkleinen van de veestapel om de stikstofuitstoot te verlagen, wordt de opkoopregeling met veel belangstelling gevolgd door de politiek.

Prijzen per varken lopen uiteen

Varkensboeren krijgen financiële compensatie in ruil voor het vrijwillig stoppen van hun bedrijf. De prijzen lopen vanwege het verschil in vraag en aanbod uiteen van 52 euro per varken in het oosten van het land tot 151 euro per varken in het zuiden.

Het is nog niet bekend of het kabinet en de coalitie het bedrag van 180 miljoen euro vanwege de populariteit van de regeling zullen verhogen.