D66'er Rens Raemakers (28) treedt voor onbepaalde tijd terug als Kamerlid. De Limburger kampt met een burn-out en gaat met ziekteverlof.

"Het valt me zwaar nu een stap terug te moeten doen", zegt Raemakers. "Het advies van artsen is nu echter om mijn gezondheid voorop te stellen en de tijd te nemen voor volledig herstel. Daar ga ik me op richten."

Met het voorlopige vertrek van Raemakers verliest de Kamer haar jongste parlementariër. In de Kamer hield Raemakers zich bezig met onder meer vaccinatie en jeugdzorg. Ook stond hij aan de wieg van het jaarlijkse Kindervragenuur waarin 150 kinderen verschillende bewindspersonen uit het kabinet aan de tand kunnen voelen.

Op zijn persoonlijke pagina omschrijft Raemakers zichzelf als "een politiek dier". "Als tienjarige jongen wist ik al precies wat ik wilde worden: Tweede Kamerlid. Het Kamerlidmaatschap was voor mij dan ook een droom die uitkwam."

In een persbericht schrijft D66 dat Raemakers al voor het kerstreces zijn werk niet meer goed kon uitvoeren. De vrije dagen rond de Kerst hebben niet geleid tot het herstel waar hij op hoopte.

De D66'er verwacht na zijn herstel te kunnen terugkeren in de Kamer. Tot die tijd wordt hij vervangen door Marijke van Beukering. Zij wordt naar verwachting volgende week als Kamerlid geïnstalleerd.