Het kabinet heeft nooit drukmiddelen toegepast om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen naar hun land van herkomst, terwijl dit wel een van de speerpunten uit het regeerakkoord is. Dat meldt Nieuwsuur maandagavond op basis van eigen onderzoek.

Volgens de actualiteitenrubriek heeft het kabinet ook nog nauwelijks werk gemaakt om grip te krijgen op vreemdelingen die jaarlijks de illegaliteit in verdwijnen. De Adviesraad voor Migratie zegt tegen Nieuwsuur dat het asielbeleid op deze manier ondergraven wordt.

In het regeerakkoord staat dat het kabinet drukmiddelen mag gebruiken om andere landen te dwingen om onderdanen terug te nemen als zij in Nederland zijn uitgeprocedeerd. Het gaat onder meer om het intrekken van ontwikkelingsgeld, landingsrechten of het weigeren van visa.

Ook zijn er positieve middelen bedacht om landen ertoe te bewegen mensen terug te nemen.

Geen van die maatregelen is echter in de praktijk uitgevoerd. Bronnen binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken vertellen Nieuwsuur dat handels- en diplomatieke belangen een van de oorzaken vormen.

Meer dan tienduizend pogingen tot uitzetting mislukt

Afgelopen zomer werd al bekend dat het de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) steeds vaker niet lukt om ongewenste vreemdelingen terug te sturen. De afgelopen vijf jaar mislukten ruim tienduizend pogingen daartoe.

Een ongewenstverklaring is een administratieve maatregel. Het doel hiervan is om iemand uit Nederland te weren die niet meer in Nederland mag zijn, aldus de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In de meeste gevallen wordt een ongewenstverklaring opgelegd aan iemand die een misdrijf heeft gepleegd.

Als iemand ongewenst is verklaard, moet hij of zij Nederland zelfstandig verlaten. Wie zich hier niet aan houdt, riskeert een gevangenisstraf van maximaal zes maanden. Ook mogen zij Nederland of een ander Schengenland niet meer in.