Het aantal wethouders dat in 2019 is weggestuurd of zelf is opgestapt, ligt op het hoogste niveau in vijftien jaar. Uit onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van Binnenlands Bestuur, blijkt donderdag dat er 126 van de in totaal 1.144 wethouders "ten val" kwamen.

Alleen in 2004 was het aantal vertrekkende wethouders nog hoger met 157.

Het onderzoek wijst uit dat "een ongekend hoog aantal van 26 gemeenten met geklapte coalities" in 2019 de belangrijkste oorzaak is. "De belangrijkste verklaring daarvoor lijkt de onwil en het onvermogen tot gezamenlijke afspraken te komen." Ook worden financiële problemen genoemd als oorzaak voor coalitiebreuken.

Alleen in Den Haag was een integriteitscrisis de oorzaak voor een geklapte coalitie. Dit gebeurde nadat het Openbaar Ministerie (OM) bekendmaakte dat er een corruptieonderzoek liep naar twee wethouders van de Groep De Mos/Hart voor Den Haag en er doorzoekingen plaatsvonden in het stadhuis.