Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een verbod op 'gevaarlijk' vuurwerk, schrijft de NOS maandag. Wat de partijen onder deze term verstaan, is nog onduidelijk; daarover gaan de verschillende fracties de komende tijd nog in overleg.

Volgens de NOS zijn de coalitiepartijen D66 en de ChristenUnie voor een verbod op "riskant" vuurwerk, evenals de oppositiepartijen GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SGP, DENK en de eenmansfractie Van Kooten-Arissen. Samen maakt dat 76 zetels, concludeert de omroep. Het is niet duidelijk of de partijen een algeheel verbod, of alleen een verbod op het zwaardere vuurwerk willen.

VVD en CDA hebben daarentegen na de jaarwisseling laten weten dat ze voorlopig niet voor een algemeen vuurwerkverbod zijn, maar dat er moet worden ingezet op handhaving. De coalitie is dus verdeeld over een mogelijk verbod.

Het kabinet besloot afgelopen zomer wel om de zwaarste categorie consumentenvuurwerk (F3) te verbieden, maar wilde niet zo ver gaan om bijvoorbeeld ook zwaar knalvuurwerk en ratelbanden uit de zogeheten F2-categorie te verbieden.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag en burgemeester Jan van Zanen van Utrecht (beiden VVD) zijn wel voorstander van een uitbreiding van het vuurwerkverbod, zoals eerder voorgesteld door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen zou volgens de OVV, de Nationale Politie en medisch specialisten essentieel zijn om slachtoffers rond Oud en Nieuw terug te dringen.