Oud-minister Johan Remkes, voorzitter van het Adviescollege Stikstofproblematiek, adviseert landbouwminister Carola Schouten om boeren die hun koeien in de wei willen laten lopen daar geen vergunning voor aan te laten vragen, schrijft Trouw donderdag.

Ook het bemesten van grond zou zonder vergunning moeten kunnen, concludeert de commissie. De negatieve effecten op de natuur zouden verwaarloosbaar zijn en dus hoeft Schouten niet in te grijpen. Moderne methodes en een al kleinere toegestane hoeveelheid mest zouden de uitstoot al fors hebben teruggebracht, aldus Remkes.

De actiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu benadrukten tijdens hun rechtszaak tegen de Staat dat ook die werkzaamheden voor een grotere stikstofuitstoot zorgen.

Zij werden in het gelijk gesteld door de Raad van State. In een reactie zegt voorzitter Johan Vollenbroek van het MOB dat hij het adviesrapport onder de loep gaat nemen omdat Remkes' redenering als "flauwekul" klinkt.

Sinds het vonnis in mei liepen koeien als het ware 'illegaal' in de wei, maar volgens de Raad van State lag de fout bij de overheid, die er op eigen houtje van uit was gegaan dat een vergunning niet nodig was. Schouten liet toen direct weten dat zij niets zag in het veranderen van die regels.

Commissie-Remkes adviseerde eerder om maximumsnelheid te verlagen

Eind september adviseerde het Adviescollege Stikstofproblematiek de maximumsnelheid op snelwegen en provinciale wegen in de buurt van kwetsbare natuurgebieden te verlagen. Door de kleinere stikstofuitstoot zouden stilgelegde bouwprojecten hervat kunnen worden.

Auto's die 100 in plaats van 130 kilometer per uur rijden, stoten 14 procent minder stikstof uit. Medio maart wordt de snelheidswijziging waarschijnlijk doorgevoerd. Tussen 19.00 uur en 6.00 uur mogen auto's nog wel de oude maximumsnelheden volgen.

Remkes noemde het besluit om wat langzamer te gaan rijden belangrijk. "Er zijn nu echt andere keuzes nodig. Maken we die niet, dan lopen we vast."

Compilatie: Hinder op wegen door protestacties boeren
101
Compilatie: Hinder op wegen door protestacties boeren