De stemming over het vrouwenquotum van minimaal 30 procent in de top van het bedrijfsleven, wordt met een week uitgesteld. De SP, nodig voor een meerderheid, stelt voor steun extra eisen, maakte de partij dinsdag bekend.

"Er valt met ons zeker te praten over een vrouwenquotum, maar wij willen niet alleen iets doen aan kansengelijkheid voor vrouwen in de bestuurskamers", liet SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen weten.

Marijnissen vraagt ook aandacht voor vrouwen in de zorg, schoonmaak en in de winkels. "Daarover zijn we nu in gesprek."

De Tweede Kamer zou dinsdag stemmen over een voorstel van D66 en CDA om de adviezen van de Sociaal-Economische Raad (SER) over meer diversiteit over te nemen, zoals vrouwen en migranten met een niet-westerse achtergrond in de top van het bedrijfsleven.

Om de arbeidsmarktpositie van vrouwen te verbeteren moet er bijvoorbeeld worden geïnvesteerd in de kinderopvang. Voor Nederlanders met een niet-westerse migrantenachtergrond zou een hardere aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt helpen voor een betere positie, suggereert de SER.

Vrouwenquotum voor raad van commissarissen

Voor vrouwen wordt een quotum voorgesteld van ten minste 30 procent in de raden van commissarissen (rvc) voor de ongeveer honderd beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Als het percentage niet wordt gehaald en er wordt bij de eerstvolgende benoeming geen vrouw geselecteerd, dan wordt die commissariszetel ongeldig verklaard.

CDA, dat tot voor kort tegen en quotum was, sloot zich vorige week aan bij de oproep van D66 die het kabinet vraagt het SER-advies over te nemen. GroenLinks, PvdA en DENK zouden waarschijnlijk ook voor stemmen. De SP zou deze partijen aan een Kamermeerderheid kunnen helpen. Binnen de coalitie zijn VVD en ChristenUnie tegen een quotum.

De SER, een belangrijk adviesorgaan van de regering van werknemers, werkgevers en deskundigen, spreekt zelf niet van een vrouwenquotum. Een 'one size fits all'-oplossing bestaat niet, schrijft de raad.

Zo moeten de besturen van de honderd grootste beursgenoteerde bedrijven met "ambitieuze streefcijfers" komen om meer vrouwen in de top te krijgen en moeten zij met concrete maatregelen komen hoe ze dat percentage willen halen. Nieuw is dat deze bedrijven daar verplicht melding van moeten maken.

Voor de zogenoemde subtop, een groep van ongeveer vijfduizend bedrijven, geldt eveneens een streefcijfer voor de raden van commissarissen en de raden van bestuur (rvb).

Er bestaat sinds 2013 al een streven om ten minste 30 procent vrouwen in de top van het bedrijfsleven te krijgen.

Nederland bungelt onderaan als het om vrouwen in topposities gaat

De SER ziet dat Nederland het enerzijds goed doet als het gaat om gendergelijkheid: meisjes doen het goed in het onderwijs en vrouwen hebben gelijke rechten. Maar op de arbeidsmarkt gaat het minder goed, schrijft de SER.

Nederland bungelt onderaan als het gaat om het aantal vrouwen met een managementfunctie. In 2018 haalde nog geen 10 procent van de vijfduizend bedrijven in de subtop het wettelijke streefcijfer van ten minste 30 procent mannen en vrouwen in de rvb en rvc.

Ook op het gebied van culturele diversiteit gaat het niet goed op de arbeidsmarkt. De werkloosheid onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is drie keer zo hoog als onder mensen zonder een migratieachtergrond.

De afgelopen vijftien jaar is de arbeidsmarktpositie van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond nauwelijks verbeterd ondanks dat het opleidingsniveau wel is gestegen.