Het kabinet komt met groot investeringspakket om de bereikbaarheid binnen Nederland te verbeteren. Zo gaat station Schiphol voor 237 miljoen euro op de schop en wordt er onder meer een half miljard uitgetrokken voor wegverbredingen en openbaar vervoer tussen Amsterdam en Hoorn.

In de regio boven Amsterdam wordt een deel van het geld ook gebruikt om het lokale wegennet beter op elkaar aan te laten sluiten. De investering moet bovendien ruimte voor 40.000 nieuwe woningen opleveren.

Dat blijkt uit een Kamerbrief die donderdagavond door de ministers Cora van Nieuwenhuizen en Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) is vrijgegeven.

Voor de regio rondom Utrecht is 380 miljoen euro gereserveerd. Er moeten rondom de Domstad negenduizend nieuwe woningen komen, die mogelijk aangesloten worden op een tweede intercitystation; dat wordt nog onderzocht. Tot 2040 moeten er daarnaast 170.000 woningen bijkomen in de zuidelijke Randstad.

Ook moeten de fileproblemen op de A50 verleden tijd worden. De Staat trekt daar bijna 70 miljoen euro voor uit en de provincies Noord-Brabant en Gelderland dragen er beide 17 miljoen euro aan bij. Van dat geld moet de snelweg verbreed worden bij de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven.

Ov-poortjes op Schiphol en een uitgebreide reizigershal

De Staat draagt bovendien bijna 80 miljoen euro bij aan de transformatie van Schiphol, die in 2025 afgerond moet zijn. De luchthaven zelf legt bijna 70 miljoen euro bij, evenals Vervoerregio Amsterdam. De laatste financiële bijdrage wordt geleverd door de NS.

Op het station moeten ov-poortjes verschijnen en moet de reizigershal Schiphol Plaza vergroot worden, om onderscheid te creëren voor trein- en luchtvaartreizigers. De minister hoopt dat het ondergrondse treinstation straks om en nabij de 125.000 reizigers per dag aan kan. Momenteel zijn dat er nog zo'n 109.000.

Spoornetwerk richting noorden wordt verbeterd

Ook worden er miljoenen uitgetrokken om het spoornetwerk richting het noorden van het land te verbeteren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft groen licht gegeven voor het aanleggen van de daarvoor benodigde wissels tussen Schiphol en Amsterdam-Zuid.

De treinen moeten uiteindelijk vanaf Breda via Rotterdam, Amsterdam-Zuid, Lelystad en Zwolle richting Leeuwarden en Groningen rijden.

Op de Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle wordt de maximumsnelheid verhoogd naar zo'n 160 kilometer per uur. Elders zouden de treinen straks maximaal 200 kilometer per uur moeten halen.

Met name forensen tussen Breda en Zwolle zullen hun reistijd korter zien worden: met ruim een half uur. Vanuit het noorden van het land is de tijdswinst 'slechts' vier minuten, omdat een andere route langs Utrecht nog altijd veel minder kilometers aflegt.

Bij meerdere projecten die in de brief worden genoemd, wordt vermeld dat (opnieuw) moet worden onderzocht of het betreffende project voldoet aan de stikstofnormen. Of dit het geval is bij alle projecten, is niet duidelijk.

Verbetering: in dit artikel stond eerst foutief dat er een hogesnelheidslijn (hsl) naar het noorden zou komen, maar dit blijkt niet het geval.