Nu minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de meeste pensioenkortingen voor een jaar heeft uitgesteld, moeten het kabinet, de werkgevers en de werknemers haast maken met het verder uitwerken van het Pensioenakkoord, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer donderdag tijdens een debat over de pensioenen.

"We moeten vaart maken" (D66-Kamerlid Steven van Weyenberg), "Sociale partners moeten alles op alles zetten het Pensioenakkoord uit te werken" (VVD'er Roald van der Linde), waren enkele aansporingen vanuit de Kamer richting het kabinet.

Koolmees mikt erop dat de pensioenplannen voor de zomer van 2020 klaar zijn voor behandeling in de Tweede Kamer. Dat is wat de parlementariërs betreft ook de uiterste deadline.

"We teren in op het vermogen van pensioenfondsen. Dat kan niet te lang duren", waarschuwde PvdA'er Gijs van Dijk.

Niet alle partijen tevreden met uitstel

Niet iedereen kan met deze oplossing leven. 50PLUS, SP en PVV pleitten zoals gebruikelijk voor een verhoging van de rekenrente waardoor pensioenfondsen op papier meer geld hebben. Een jaar uitstel vinden zij geen duurzame oplossing. Maar Koolmees heeft keer op keer duidelijk gemaakt dat zo'n ingreep voor hem onbespreekbaar is.

Ook meerdere partijen willen niet aan die knop draaien, je teert dan in op winsten die nog niet zijn gemaakt, waarschuwde D66'er Van Weyenberg. SP-Kamerlid Bart van Kent vindt dat fondsen zich met deze rekenrente juist arm moeten rekenen.

Een Kamermeerderheid vond het uitstellen van korten, dat vooral voordelig is voor gepensioneerden, te verdedigen omdat de pensioenpremies niet worden verhoogd en de opbouw niet wordt verlaagd. Dat laatste is weer gunstig voor jongeren en werkenden.

Dinsdag maakte Koolmees bekend dat pensioenfondsen een jaar langer de tijd krijgen om de financiële positie te verbeteren zodat er in de meeste gevallen niet gekort hoeft te worden. Zo kunnen de pensioenplannen die afgelopen zomer werden aangekondigd in alle rust worden uitgewerkt.

Hierbij is samengewerkt met GroenLinks en PvdA. Zonder die partijen heeft de coalitie geen meerderheid in de Eerste Kamer.

Koolmees beroept zich op uitzonderlijke omstandigheden

Koolmees beroept zich op "uitzonderlijke economische omstandigheden" zodat de Pensioenwet kan worden aangepast. De bewindsman somde op dat we te maken hebben met de gevolgen van twee financiële crises, de stijging van de levensverwachting, niet dekkende pensioenpremies en een zeer lage rente. Pensioenfondsen houden vrijwel geen reserves meer over om huidige en toekomstige pensioenen te kunnen betalen.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vroeg nog extra aandacht voor de juridische houdbaarheid van dit punt.

De Nederlandsche Bank (DNB), de toezichthouder op de pensioenen, ziet liever niet dat kortingen worden uitgesteld, want dat is nadelig voor werkenden en jongeren, maar zei dinsdag wel begrip te hebben voor het besluit.

Als er niets gebeurt, lopen 7,8 miljoen deelnemers bij 27 pensioenfondsen het risico dat hun pensioenen volgend jaar worden gekort. Met de ingreep van Koolmees geldt dat nog voor 600.000 deelnemers bij vier fondsen. Zo stonden de zaken er althans op het laatste meetmoment in oktober voor, het gaat uiteindelijk om de situatie op 31 december.