Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) begrijpt de zorgen die bestaan over de biomassacentrales en de daarmee gepaarde gaande miljardensubsidies, maar houdt vooralsnog vertrouwen in deze manier van energie opwekken.

"De zorgen zijn geen onzin", zei Wiebes woensdagavond in de Tweede Kamer tijdens het begrotingsdebat van zijn departement. "Maar het concept vind ik uiterst verdedigbaar", aldus de bewindsman.

Het komende jaar steekt het kabinet in totaal 11,4 miljard euro aan subsidie in biomassacentrales die belangrijk zijn voor het bereiken van de klimaatdoelen. Maar er bestaan veel vragen over de mate van duurzaamheid en de bijkomende luchtvervuiling.

"Hoe voorkomen we dat we biomassacentrales subsidiëren die niet duurzaam zijn?", vroeg D66-Kamerlid Matthijs Sienot aan Wiebes. Nu kunnen namelijk biomassacentrales zonder vergunningen en normen worden gebouwd voor de verwarming van bijvoorbeeld zwembaden of voor kleine wijken van zo'n twaalfduizend huizen.

Sienot is vooral bezorgd over de duurzame houtpellets die in de centrales worden verbrand. Het is namelijk de vraag of er in de toekomst nog wel voldoende duurzaam hout is waardoor andere, minder duurzame bronnen worden aangeboord

Die centrales stoten CO2, stikstof en fijnstof uit. Dus met die duurzaamheid valt het wel mee, vindt D66. De partij vraagt Wiebes om strenger te controleren bij het uitdelen van subsidies en strengere milieueisen te stellen.

Tom van der Lee (GroenLinks) en Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) willen dat de subsidieverstrekking stopt totdat er meer duidelijkheid is. PvdA'er William Moorlag vraagt Wiebes om een Plan B.

'Oerbossen in kolencentrale donderen is nep'

Wiebes begrijpt de vragen. "Als je oerbossen in kolencentrale gaat donderen, is dat nep", zei de bewindsman, die ook erkende dat de luchtkwaliteit "een punt" is.

Hij vindt het alleen wel verdedigbaar dat biomassa een belangrijk onderdeel is om de klimaatdoelen te bereiken. "Het Klimaatakkoord is niet met de ogen dicht gemaakt." Volgens Wiebes is er onder wetenschappers consensus dat biomassa nodig is om de klimaatdoelen te halen.

Bovendien vindt hij dat verschillende soorten biomassa in de discussie op één hoop worden gegooid. Naast hout worden onder meer ook gft, mest en slib gebruikt. De houtpellets maken ongeveer een kwart uit van de totale biomassastook.

Onlangs kondigde Wiebes aan dat de subsidie voor de kleinere biomassaketels en pelletkachels vanaf volgend jaar wordt beëindigd. Het idee was om zo minder broeikasgassen uit te stoten, maar de luchtkwaliteit lijdt er te veel onder.

Overigens wees Wiebes er in het debat nog op dat barbecues en open haarden de grootste luchtvervuilers zijn. "Maar daar durft niemand zijn handen politiek aan te branden."