Het kabinet wil dat gemeenten meer met elkaar gaan samenwerken bij specifieke problematiek in de jeugdzorg, schrijven ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) donderdagavond in een brief aan de Tweede Kamer.

In het kort

  • Het kabinet wil dat gemeenten bij complexe gevallen in de jeugdzorg meer samenwerken.
  • Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg.
  • Onder meer pleegzorg, gesloten jeugdzorg en specialistische anorexiazorg wil het kabinet weer bij regio's onderbrengen.
  • FNV Zorg & Welzijn is blij met de beslissing van het kabinet.

Het besluit volgt op een vernietigend rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid.

De inspectiediensten schrijven dat gezinnen met een complexe problematiek op dit moment niet of nauwelijks geholpen kunnen worden, doordat er te weinig personeel is dat wil en kan omgaan met deze groep.

Hierdoor komen kwetsbare kinderen op lange wachtlijsten terecht, schrijft NRC. Volgens de inspecties zijn de gevolgen hiervan "zeer ernstig". "Kinderen blijven langer in onveilige situaties en raken meer beschadigd, waardoor problematiek verergert."

Decentralisatie leidde tot financiële problemen

Sinds 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij de gemeenten in plaats van bij de rijksoverheid. Deze decentralisatie heeft bij veel jeugdzorginstellingen tot financiële problemen geleid, waardoor bijna een kwart van die instellingen verlies lijdt.

De Jonge geeft in een interview met NRC toe dat de bezuiniging waarmee de decentralisatie gepaard ging, niet het gewenste effect heeft gehad. "Het heeft de uitvoering bemoeilijkt en misschien wel vertraagd."

Deel van de jeugdzorg weer bij regio's onderbrengen

De ministers vinden dat de samenwerking tussen gemeenten nu nog te vrijblijvend is en willen daarom een deel van de jeugdzorg weer bij de 42 bestaande jeugdzorgregio's onderbrengen. Hierdoor kunnen gemeenten naar verwachting besparen op de inkoop van de zorg en zullen administratieve lasten afnemen.

Onder meer pleegzorg, gesloten jeugdzorg en specialistische anorexiazorg moeten voortaan bij regio's worden ondergebracht.

Daarnaast willen de ministers regels voor "reële prijzen", omdat gemeenten zo nu en dan tarieven hanteren die voor aanbieders van zorg niet kostendekkend zijn.

FNV blij met beslissing van kabinet

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn, is blij met de beslissing van het kabinet. "We zijn blij dat eindelijk, na drie jaar actievoeren met de jeugdzorgwerkers, het inzicht in Den Haag is gekomen dat het huidige beleid een race naar de afgrond was."

FNV is wel nog van plan om op 15 november met minister De Jonge een "stevig gesprek" te voeren over de grote financiële tekorten in de jeugdzorg.

Verbetering: In een eerdere versie van dit stuk stond dat het kabinet de decentralisatie van de jeugdzorg deels terug wil draaien. Dit is onjuist. Het kabinet wil in complexe gevallen dat er meer samenwerking plaatsvindt. Desondanks blijven gemeenten nog wel individueel verantwoordelijk voor de jeugdzorg.