Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs denkt niet dat het lerarentekort alleen met geld is op te lossen. De bewindsvrouw reageert daarmee op de roep vanuit de oppositie, leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel om structureel geld uit te trekken om het tekort aan te pakken.

"Het is naïef als je denkt dat je het lerarentekort alleen met geld kunt oplossen", zei Van Engelshoven donderdagmiddag aan het begin van het debat over de begroting van haar departement.

"Geld alleen is niet genoeg. Het lerarentekort vraagt om de aanpak op vele fronten en daar zijn we hard mee bezig. Anders opleiden, anders werken en anders organiseren", aldus Van Engelshoven.

Uit cijfers van het ministerie blijkt dat het lerarentekort in 2022 uitkomt op 4.100 voltijdsbanen en loopt het verder op tot 11.000 in 2027. Dat geldt alleen als er niets verandert, maar dit kabinet heeft juist extra geld vrijgemaakt om het tekort aan te pakken.

Slob: 'Geen sector waar salaris 9,5 procent steeg'

De oppositie bleef kritisch op het feit dat er eenmalig geld is uitgetrokken in plaats van ieder jaar (structureel). Net als woensdag, bleven met name de SP, GroenLinks en PvdA met veel vragen zitten.

Het bracht minister Arie Slob, verantwoordelijk voor onder meer het basisonderwijs, niet op andere gedachten. Ook hij denkt niet dat het lerarentekort alleen met een hoger salaris is op te lossen. "Stel er is alleen sprake van een salariskloof die we zouden dichten. Hadden we dan geen lerarentekort? Kijk eens naar de arbeidsmarkt, dat is niet exclusief onderwijs", zei Slob

Bovendien zijn de leraren er al fors op vooruitgegaan de laatste jaren. "Er is geen sector geweest waar de gemiddelde salarisstijging 9,5 procent was."

Slob gooit het dus ook over een andere boeg waardoor het aantal nieuwe studenten voor basisschoolleraar (pabo) en het aantal zijinstromers groeien. "Het salaris is een deel. Maar we willen ook andere mensen erbij hebben. We boeken fantastische resultaten", aldus Slob.

Dat het aantal eerstejaars pabo-studenten groeit, klopt wanneer je 2018 vergelijkt met het jaar daarvoor. In 2014 waren er juist meer studenten ten opzichte van het afgelopen jaar, blijkt uit cijfers van het ministerie, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Akkoord bleek niet genoeg voor stakers

Vakbonden, schoolbesturen en het kabinet sloten vorige week een akkoord over de eenmalige investering in het onderwijs. Het overgrote deel daarvan is om direct of indirect het lerarentekort aan te pakken.

Aanvankelijk leek dat genoeg om de geplande lerarenstaking van afgelopen woensdag af te blazen, maar toen langzaam maar zeker doordrong dat het een eenmalige investering is, kwam er toch weer verzet. Uiteindelijk legden duizenden mensen uit het onderwijs het werk neer uit onvrede over het salarisverschil van docenten tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, de werkdruk en het lerarentekort.

Vooralsnog hoeft de onderwijssector niet te rekenen op meer geld. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie maakten woensdag tijdens een debat al duidelijk dat er wat hen betreft in deze kabinetsperiode niet nog meer wordt geïnvesteerd. Die discussie wordt doorgeschoven naar de formatie van een volgend kabinet, waarschijnlijk in 2021.