Wat coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie betreft, blijft het bij de eenmalige extra investering in het onderwijs van 460 miljoen euro. Oppositiepartijen willen juist dat er structureel geld bijkomt, zodat het verschil tussen de lerarensalarissen in het basis- en voortgezet onderwijs gelijk kan worden getrokken.

"Dit is het wel voor dit moment", zei VVD-Kamerlid Rudmer Heerema woensdag in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting.

"Dit kabinet investeert al structureel in onderwijs", vulde Michel Rog van het CDA aan.

Heerema noemt de vrijdag gemaakte afspraken tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en kabinet over extra investering "een mooie stap in de goede richting".

Tegelijkertijd erkent de VVD'er dat er problemen zijn, waarvan het lerarentekort het nijpendst is. Volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) komt het tekort in 2022 uit op 4.100 voltijdsbanen en loopt dat op tot elfduizend in 2027. In deze prognose gaat OCW ervan uit dat er niets verandert: de afspraken uit de polder zijn er niet in meegenomen.

Uit het totaalpakket krijgt het basis- en primair onderwijs in totaal 300 miljoen euro extra om onder andere het lerarentekort te bestrijden. Ook de ruim 14 miljoen euro extra voor zijinstromers moet het tekort terugdringen.

"Met alles wat we doen, zal het beter gaan", zei Heerema over de investeringen. Over structureel meer geld doen VVD en CDA deze kabinetsperiode geen uitspraken; dat is iets voor de onderhandelingen van een volgend kabinet.

Oppositie ontevreden over uitblijven structureel geld

De oppositie was ontevreden met deze uitleg. "Het zijn incidentele oplossingen voor structurele problemen", zei PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul. SP'er Peter Kwint verwoordde het als volgt: "Het huis staat in de fik en we zijn geüpgraded van een emmertje naar een tuinslang." Ook Lisa Westerveld van GroenLinks snapt niet dat structureel extra geld achterwege blijft.

Het debat was op dezelfde dag als de door het hele land verspreide lerarenstakingen. Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel vragen een structurele oplossing voor het lerarentekort.

Er waren ook veel leraren in de Tweede Kamer aanwezig. De publieke tribune zat zo vol dat een deel het debat in het Kamergebouw op grote tv-schermen volgde.