Het kabinet maakt 460 miljoen euro extra vrij voor het onderwijs. Het besluit is vrijdagmiddag genomen tijdens een overleg met vakbonden en werkgevers in de desbetreffende sector. Vanwege het akkoord gaat de landelijke onderwijsstaking van aanstaande woensdag niet door, meldt de PO-raad.

Het extra geld wordt ingezet tegen het lerarentekort in het basis- en voortgezet onderwijs. Ook moet het helpen in de strijd tegen de hoge werkdruk. De gehele oppositie vroeg al maanden om extra geld.

Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs krijgen dit jaar nog allebei 150 miljoen euro extra om het personeelstekort aan te pakken. Daarnaast wordt nog eens 97 miljoen euro gebruikt om de werkdruk voor leraren en schoolleiders te verminderen.

Het geld wordt ook gebruikt om leraren van de diplomagerichte stroom in het voortgezet speciaal onderwijs een hoger salaris te bieden. Leraren in het basisonderwijs krijgen individuele scholingsrechten, iets waar hun collega's in het voorgezet onderwijs al recht op hebben.

Voor de opleiding en begeleiding van nieuwe leraren wordt 10,6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt de subsidieregeling voor zijinstromers dit jaar nog uitgebreid met 14,2 miljoen euro. Op deze manier hoopt het kabinet alle subsidieaanvragen te kunnen honoreren.

Landelijke staking gaat toch niet door

Eerdere gesprekken tussen de bonden en het kabinet leverden niets op. Tijdens het overleg van vorige maand werd nog een investering van 423,5 miljoen euro geëist. Het kabinet ging destijds niet akkoord, waarop de bonden besloten door te gaan met de geplande staking van 6 november.

De landelijke werkonderbreking gaat vanwege het akkoord toch niet door. De Algemene Onderwijsbond (AOb) meldde donderdag nog dat bijna drieduizend scholen vanwege de staking dicht zouden blijven.

De PO-raad vraagt schoolbesturen begrip te tonen voor individuele acties die mogelijk wel doorgaan. Scholen kunnen de actiedag dan eventueel gebruiken om samen het gesprek aan te gaan over werkdruk, salaris en aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs, aldus de belangenorganisatie.

PO-raad: Problemen rondom lerarentekort niet voorbij

De PO-raad noemt de financiële toezegging van het kabinet een "mooi gebaar", maar waarschuwt dat het oplopende lerarentekort daarmee niet is opgelost. Het blijft een urgent probleem, benadrukt voorzitter Rinda den Besten.

AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen spreekt van een eerste stap in de goede richting. "In de toekomst zal er veel meer nodig zijn om de kwaliteit van ons onderwijs op peil te houden."

Vier op de tien scholen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben een chronisch tekort aan leraren, blijkt uit onderzoek van de AOb. Scholen sturen vanwege het lerarentekort leerlingen naar huis en zetten noodgedwongen stagiaires of assistenten voor de klas.

Verdeling van extra geld

  • Zowel basis- als voortgezet onderwijs krijgt dit jaar 150 miljoen euro extra
  • 97 miljoen euro voor vermindering werkdruk leraren en schoolleiders
  • Structureel 16,5 miljoen euro extra voor leraren van de diplomagerichte stroom in het voortgezet speciaal onderwijs
  • Deze kabinetsperiode 21,2 miljoen euro voor individuele scholingsrechten voor leraren basisonderwijs
  • 10,6 miljoen euro voor opleiding en begeleiding van nieuwe docenten
  • Subsidieregeling voor zijinstromers wordt dit jaar uitgebreid met 14,2 miljoen euro