Er moet op korte termijn een oplossing komen om de woningbouw weer aan te jagen. Veel projecten liggen nu stil vanwege de stikstofuitspraak en de strengere regels rond PFAS. Premier Mark Rutte ziet dat er mondjesmaat vooruitgang wordt geboekt, maar waarschuwt dat er geen snelle oplossing is.

"Dit probleem is niet met een toverstokje op te lossen. Je kunt niet het gras laten groeien door eraan te gaan trekken", zei Rutte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. De premier vindt het dossier "knetteringewikkeld".

Woensdag stond het Malieveld weer vol. Dit keer demonstreerden bouwvakkers die zich zorgen maken over hun werk. Eerder kwamen de boeren naar Den Haag die vrezen voor de strengere milieuregels.

Sinds de Raad van State eind mei het stikstofbeleid van het kabinet afkeurde, liggen er veertienduizend projecten stil. Daar kwam recent de strengere regels rond PFAS bij waardoor de bouwsector nog meer in de knel komt te zitten. PFAS is een verzamelnaam voor nauwelijks afbreekbare, schadelijke stoffen die onder andere zitten in kleding, antiaanbakpannen en blusschuim.

Sindsdien zoekt het kabinet koortsachtig naar oplossingen, vooral om de woningbouw weer op gang te krijgen. Maar er is niet één manier om de problemen het hoofd te bieden. "Het gaat nog niet goed, maar we doen er alles aan", vatte Rutte de situatie samen.

Hij waakt daarbij voor te snelle stappen die juridisch niet houdbaar zijn. Dat maakt de problemen op de lange termijn alleen maar groter. "We kunnen alleen zo stap voor stap de knoop ontwarren", aldus de premier.

Rutte: 'Deeltijd-WW liever voorkomen'

Er is sinds begin oktober een eerste oplossing gevonden waardoor kleine woningbouwprojecten van tientallen huizen weer gebouwd kunnen worden. Maar het kabinet wil grotere stappen zetten en komt daarom volgende week met een plan voor de woningbouw waarbij nauw wordt samengewerkt met de provincies.

Er wordt dan gekeken waar en hoe er op korte termijn stikstofneerslag kan worden teruggedrongen, die 'stikstofwinst' gaat vervolgens naar de woningbouw. Er wordt gehoopt dat daarmee projecten tot ongeveer tweehonderd woningen weer kunnen worden hervat.

Van eerder geopperde maatregelen vanuit de coalitie zoals de invoering van deeltijd-WW, waarmee bouwvakkers deels door de overheid worden gecompenseerd als zij minder werk hebben, wilde Rutte niets weten. "Dat willen we voorkomen, maar ik kan het niet uitsluiten."