In het belang van de nationale veiligheid is het beter om vrouwen en kinderen die vastzitten in Syrische kampen terug te halen naar Nederland. Dat staat in een vertrouwelijke memo van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) die in het voorjaar van 2018 met het kabinet is gedeeld, meldt de Volkskrant vrijdag.

"Het niet terughalen van deze kinderen brengt meer veiligheidsrisico's met zich mee voor de nationale veiligheid en de betrokkene", citeert de krant uit de memo.

De NCTV stelt dat gezien de jonge leeftijd van de kinderen, ze niet vatbaar zijn geweest voor indoctrinatie van het gedachtegoed van IS. Zou het kabinet niet overgaan tot repatriëring, dan bestaat het risico dat de kinderen op latere leeftijd wel een gevaar vormen.

"De gedeelde ervaringen in de opvangkampen kunnen de basis gaan vormen van hechte jihadistische netwerkstructuren die generaties lang kunnen blijven bestaan", aldus de NCTV.

Het ophalen van de kinderen zou ertoe kunnen leiden dat de ouders ook terugkeren, maar volgens de analyse van de NCTV maakt de aanwezigheid van de ouders in Nederland het gevaar ook controleerbaar.

Twee Nederlandse IS-gangers melden zich voor terugkeer

Dit nieuws komt naar buiten op dezelfde dag dat vijf advocaten namens 23 uitgereisde Syriëgangers en 55 kinderen die momenteel vastzitten in Syrische opvangkampen, pleiten dat de Nederlandse Staat de groep moet ophalen.

Donderdag meldden zich twee vrouwelijke Syriëgangers met drie kinderen bij de Nederlandse ambassade in het Turkse Ankara met het verzoek terug te keren naar Nederland.

Van een van de vrouwen die beiden een dubbele nationaliteit hebben, is het Nederlanderschap afgenomen. Zij kan niet terugkeren. Bij de andere vrouw is het afwachten of Turkije overgaat tot vervolging.

Als Ankara besluit dat niet te doen, dan wordt zij overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. Van de drie kinderen, in de leeftijd van drie tot vier jaar, wordt nog vastgesteld of zij aanspraak maken op de Nederlandse nationaliteit

Druk op kabinet neemt toe

Eerder riep de Kinderombudsman het kabinet ook al op om de kinderen op te halen en donderdag deed jeugdzorg het verzoek om een baby en een peuter op te halen uit Noord-Syrië. Vorige week deed het Openbaar Ministerie (OM) het verzoek om 29 Nederlandse uitreizigers uit Syrie op te halen en in Nederland te berechten.

Pogingen van het kabinet om de uitreizigers in Irak voor een internationaal tribunaal te berechten, dreigen te stranden nadat de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken Nederland deze week opriep om de eigen IS-gangers op te halen en zelf te berechten. Ook de Amerikanen hebben de Europese landen opgeroepen om eigen onderdanen terug te nemen.

Het kabinet houdt echter vast aan het eerder ingenomen standpunt dat Nederland geen uitreizigers gaat ophalen, omdat het voor vertegenwoordigers van Nederland te gevaarlijk zou zijn om zich in dat gebied te begeven.