Boeren met runderen gaan vanaf 2020 een extra belasting per dier betalen voor het Diergezondheidsfonds. Een melkveehouder betaalt dan 2,44 euro per rund en 0,34 euro per kalf zodra het dier naar de slacht of de export gaat.

Tot voor kort werd deze heffing betaald door brancheorganisaties van de sector zelf, de boeren droegen daar zelf aan bij.

Omdat het geld op is, voert het ministerie van Landbouw de belastingmaatregel in, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) donderdag. De Boeren wisten volgens het ministerie al langer dat deze heffing eraan zat te komen.

Het Diergezondheidsfonds wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid, de Europese Unie en de veehouders zelf. Het fonds moet dierziektes voorkomen en bestrijden. Als er vee geruimd moet worden na de uitbraak van besmettelijke ziektes, zoals mond- en klauwzeer (MKZ), vogelgriep en Q-koorts, krijgen boeren een vergoeding.

Er zit wel een plafond aan de bijdrage vanuit de rundveesector, mocht er sprake zijn van een grote uitbraak. Voor komend jaar is die bijdrage maximaal 6,3 miljoen euro.

Schapen-, geiten- varkens- en pluimveehouders dragen al via een belasting bij aan het fonds.

Boeren protesteerden laatste weken juist tegen maatregelen

De timing van de extra belasting is opvallend. Boeren hebben net enkele weken van massale protesten achter de rug, omdat zij vinden dat er voor hen sprake is van een stapeling van maatregelen.

Zo is de landbouwsector voor een groot deel (46 procent) verantwoordelijk voor de stikstofneerslag, waardoor het inkrimpen van de veestapel in de buurt van beschermde natuurgebieden onvermijdelijk lijkt. Het kabinet wil dat boeren alleen op vrijwillige basis stoppen.